Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Vozidlo je provozováno autopůjčovnou a nájemce již odcestoval mimo území České republiky. Jak se má za těchto okolností po doručení výzvy postupovat?

Součástí Výzvy k uhrazení určené částky je část "Údaje o řidiči". V uvedeném případě je tedy třeba tuto část vyplnit a zaslat správnímu orgánu na uvedenou adresu. Pokud se však nezjistí skutečnosti, odůvodňující zahájení řízení o přestupku proti určité osobě, správní orgán věc přestupku řidiče odloží a zahájí řízení o přestupku provozovatele vozidla. Ten pak může případně uloženou sankci na podkladě výpůjční smlouvy, uzavřené s cizozemským řidičem, vymáhat v občanskoprávním řízeni.