Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Legislativa:

Odkazy:

Odbor dopravně správních agend

Odbor dopravně správních agend Úřadu městské části Praha 1 vede v rámci přenesené působnosti správní řízení o přestupcích, které byly spáchány v zónách placeného stání na území městské části Praha 1. Projednávání přestupků se řídí zákony č. 500/2004 Sb., správní řád, č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

Umístění odboru:


Jungmannova 3, Praha 1 - přízemí

Kontakt na vedoucího odboru:

Jméno osoby Název funkčního místa E-mail Telefon Číslo kanceláře
PhDr. Aleš Jedlička Vedoucí odboru DSA ales.jedlicka@praha1.cz 221 097 441 Vodičkova 18 - přízemí


Podmínky parkování v zónách placeného stání na území hlavního města Prahy jsou podrobně uvedeny na stránkách www.parkujvklidu.cz.

Aktuality:

Potřebujete vyřídit:

Kontakt:

Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Budova Číslo
kanceláře
E-mail
Jedlička Aleš, PhDr. Vedoucí odboru DSA 221 097 441 Vodičkova 18 přízemí ales.jedlicka@praha1.cz
Féneš Martin, Bc. Zpracovatel přestupků 221 097 196 Vodičkova 18 5 martin.fenes@praha1.cz
Hodek Roman, Bc. Zpracovatel přestupků 221 097 146 Vodičkova 18 6 roman.hodek@praha1.cz
Chládková Monika Zpracovatel přestupků 221 097 188 Vodičkova 18 3 monika.chladkova@praha1.cz
Křížek Miloslav, Ing. Zpracovatel přestupků 221 097 266 Vodičkova 18 2 miloslav.krizek@praha1.cz
Kusala Rostislav Zpracovatel přestupků 221 097 423 Vodičkova 18 3 rostislav.kusala@praha1.cz
Piterka Miloslav Zpracovatel přestupků, zástupce ved. odboru 221 097 209 Vodičkova 18 6 miloslav.piterka@praha1.cz
Prokel Ivo, Ing. Zpracovatel přestupků 221 097 720 Vodičkova 18 5 ivo.prokel@praha1.cz
Skálová Hana Referent 221 097 131 Vodičkova 18 1 hana.skalova@praha1.cz
Thímová Jitka Zpracovatel přestupků 221 097 223 Vodičkova 18 přízemí jitka.thimova@praha1.cz
Vaňková Petra Zpracovatel přestupků 221 097 402 Vodičkova 18 1 petra.vankova@praha1.cz

Kompletní seznam kontaktů lze otevřít ZDE >>>