Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Otevření atria v ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky
31-5-2018

Otevření atria v ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky

V pondělí 21. května a ve středu 23. května se v Základní škole Brána jazyků s RVM odehrály dvě slavnostní události se společným jmenovatelem – otevření nové místnosti, která bude sloužit jako relaxační a učební prostor pro žáky a zároveň jako místo pro bohatý knižní fond školy.
Jako první přestřihli pásku a vstoupili do nových prostor profesor Kurt Gebauer a designer Žanda Gebauer, kteří se společně zamýšleli nad řešením interiéru. Pod rukama Žandy Gebauera, jenž je i autorem několika uměleckých svítidel a barevného řešení chodeb školy, vznikal pak nábytek a vybavení místnosti. Spolu s paní radní Evou Špačkovou promluvili k dětem o svém vztahu ke knihám, architektuře a k dílu Jana Amose Komenského. Myšlenky Učitele národů zdobí okna místnosti a inspirují tak žáky, jejichž škola ostatně odvozuje svoje jméno od názvu známé knihy Komenského.
Na otevření zněla i hudba, jak má na správné vernisáži být.
Druhá slavnostní chvíle se odehrála za přítomnosti novináře Jiřího Hoška. Symbolicky otevřel novou místnost první besedou s žáky devátých tříd. Diskuse o médiích a jejich úloze v našem životě žáky zaujala, svými dotazy zaujali zase Jiřího Hoška a na oplátku budou žáci hosty v redakci, kde Jiří Hošek nyní působí.
V novém školním roce bude již nová místnost sloužit všem žákům školy. Ti doposud zvědavě okny ze schodiště nahlížejí do nových prostor a díky tomu se snad i trochu těší na zářijový začátek školy.