Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Samostatní likvidátoři pojistných událostí budou potřebovat živnost
2-5-2018

Samostatní likvidátoři pojistných událostí budou potřebovat živnost

Stávající právní úprava stanovuje, že živností není činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí. Tato činnost je klasifikována jako zvláštní regulovaná činnost na finančním trhu a jako taková náleží do gesce České národní banky (udělení oprávnění a dohled).

Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění, který má nahradit zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, předpokládá s vynětím činnosti samostatných likvidátorů pojistných událostí z režimu tohoto zákona a zařazením do režimu zákona živnostenského. V současné době probíhá legislativní proces. Stav legislativního procesu sledujte zde.

V § 3 odst. 3 písm. a) živnostenského zákona (neživnosti)se vypouští slova „samostatných likvidátorů pojistných událostí“. Do přílohy č. 2 k živnostenskému zákonu se proto vkládá nová vázaná živnost s předmětem podnikání „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“. Zájemce o provozování této služby bude muset prokázat mimo splnění všeobecných podmínek (plná svéprávnost a bezúhonnost), také splnění zvláštní podmínky, kterou se v případě této živnosti rozumí „střední vzdělání s maturitní zkouškou“.

Přechodná ustavení zaručují stávajícím poskytovatelům služby možnost pokračovat ve výkonu této činnosti a to avšak nejdéle po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ohlášení živnosti osob výše uvedených po tuto přechodnou dobu nepodléhá správnímu poplatku.

O účinnosti Vás budeme včas informovat.

Lukáš Balada – Odbor živnostenský