Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Noc s Andersenem v ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky
9-4-2018

Noc s Andersenem v ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky

Už tradičně se v ZŠ Brána jazyků odehrála oblíbená Noc s Andersenem. Letošním hostem byl herec a moderátor Pavel Anděl, pozvání přijala a s dětmi také besedovala paní  Eva Špačková, radní pro školství MČ Praha 1.
Účastníky z řad dětí jsou obvykle žáci šestých tříd, a to jen ti nejzapálenější a nejrychleji přihlášení čtenáři  - o účast je vždy velký zájem i mezi bývalými nocležníky. Děti nejprve besedovaly s panem Andělem, který se s dětmi podělil o své čtenářské zážitky a zavzpomínal na obtíže při shánění komiksových Rychlých šípů v době svého dětství. Rychlým šípům a Jaroslavu Foglarovi byl totiž letošní ročník Noci s Andersenem věnován.  Na řadu se dostaly i divadelní a recitační výstupy žáků šestých tříd - z poezie Emanuela Frynty a ve francouzštině provedených Dumasových Tří mušketýrů.
Děti  pak na jednotlivých stanovištích plnily různé úkoly, a tak získávaly bobříky - části zašifrovaného hesla. Na noční procházce objevovali zákoutí Kampy.
Nejrychlejší a nejlepší řešitelé byli druhý den ráno - po noci strávené ve škole - odměněni knihami z nakladatelství Albatros a pamětními listy.