Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Cizince podpoříme!
19-12-2017

Cizince podpoříme!

V poklidné předvánoční atmosféře proběhla v pátek 15. 12. 2017 v ZŠ nám. Curieových poslední pracovní skupina MAP Praha 1 v tomto kalendářním roce. Tématem bylo „Vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem“.

A jak je na tom Praha 1 se vzděláváním cizinců? Cizinci tvoří v našich školách v průměru 11 procent všech dětí a žáků, což je více než čtyřnásobně převyšující celorepublikový průměr. Co je typické? Cizinci jsou vcelku rovnoměrně rozmístěni ve všech školách (nejsou zde segregované školy) a velmi pestré je i zastoupení z hlediska zemí původu. V ZŠ převažují cizinci z Ruska, Ukrajiny, následuje Vietnam, Čína, Itálie, Slovensko, Mongolsko, Ázerbajdžán. Skupina dětí a žáků-cizinců je velmi heterogenní. Zástupci vybraných MŠ a ZŠ představili, jak s těmito dětmi a žáky a také jejich rodiči pracují. Předávaly se kontakty, své služby nabízeli zástupci neziskového sektoru (např. META, o.p.s., Poradna pro integraci a Centrum Czech In).

Zajímavou nabídku školám učinila i nová projektová manažerka Francouzského institutu v Praze, který je otevřen novým formám a modelům spolupráce se školami (nejen) Prahy 1. Podpora vzdělávání dětí a žáků-cizinců v českých školách je realizována za pomoci dotačních titulů MŠMT, MHMP, MV a dalších. ZŠ nám. Curieových je zapojena do celopražského projektu a nabízí výuku českého jazyka pro cizince pro žáky všech škol v území Prahy 1. Ve 4 z našich 5 ZŠ se vyučuje čeština jako cizí jazyk buď dopoledne ve výuce, nebo v odpoledních kroužcích. Horší situace je v MŠ, kde chybí jazykově vybavení odborníci. Shoda účastníků byla na větším vtažení rodičů – cizinců do života školy. Zaznělo několik nápadů, co by se dalo vylepšit, jak by mohl pomoci zřizovatel, ale i navazující projekt MAP II! Tak tedy, cizince podpoříme a těšíme se na další setkání na toto pro Prahu 1 stěžejní téma.