Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Jiráskova Lucerna potěšila pracovníky škol i 112 let od premiéry
12-12-2017

Jiráskova Lucerna potěšila pracovníky škol i 112 let od premiéry

Na Lucernu Aloise Jiráska, v nastudování Divadla v Dlouhé, pozvala Městská část Praha 1 pedagogické a nepedagogické pracovníky svých mateřských a základních škol a školských zařízení. Předvánoční setkání je tradičním poděkováním od radnice, které vždy nabízí výborné divadlo i společenské setkání kolegyň a kolegů.  

„Praha 1 si velmi cení svého školství a do jeho odborného vybavení i kvality budov investuje velké prostředky. Ví ale také, že to nejdůležitější se odehrává uvnitř těch budov, kde pracují pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, ředitelky, ředitelé, učitelky, učitelé, školnice, školníci, kuchařky i uklízečky. A ti všichni hrají v našem školství důležitou roli a ti všichni mají zásluhu na vysoké úrovni našich škol. A ti všichni si zaslouží velké poděkování,“ prohlásila radní Prahy 1 pro školství a občanskou společnost Eva Špačková.

O předvánoční představení a setkání byl obrovský zájem. Divadlo v Dlouhé bylo plné a plné byly i „kuloáry“, a to už i před představením, kdy probíhala čilá společenská konverzace a kdy panovala uvolněná a přátelská atmosféra, a to do té míry, že zvonit se muselo opakovaně a velmi nahlas.

Představení si nenechala ujít ani Markéta Šafránková, učitelka francouzštiny a zeměpisu na ZŠ Brána jazyků a nositelka Řádu akademických palem, francouzského vyznamenání za zásluhy ve vzdělání, vědě a kultuře. Jak se projevují blížící se Vánoce u ní v domácnosti i na pracovišti? „Těsto už mám v ledničce, dnes jsme ve škole psali písemky a děti si už trochu stěžují. Plánujeme ale předvánoční zvolnění,“ odpověděla s úsměvem sympatická paní učitelka, která nám spolu s ostatními potvrdila, že každoroční divadlo je oblíbenou akcí, na kterou se všichni moc těší.

Lucerna je divadelní hra od Aloise Jiráska, která měla premiéru v Národním divadle v roce 1905. Že učitelské povolání bylo vždy náročné, ukazuje i Lucerna, v níž učitelský pomocník Zajíček touží stát se definitivním učitelem, což se mu nakonec, přes všechna protivenství, díky boji za záchranu staré lípy a prozření kněžny splní. „Vždy se snažíme, aby se v představení ´učitelství´ nějak objevilo,“ vysvětlila Eva Špačková, jejíž paralela mezi Zajíčkovým bojem o lepší místo na slunci a nejistými sliby současných vlád, že učitelské povolání konečně důstojně ohodnotí, vyvolala smích ještě před představením.

„Chci věřit, že ministerstvo školství dodrží sliby a že už v příštím roce dokáže, že si práce lidí ve školství váží. Dokáže tím také, že si uvědomuje, jak důležité je vzdělání pro děti i tento stát. Proto všem, kteří pracují ve školách a školských zařízení Prahy 1, přeji šťastné Vánoce a hodně pohody, radosti a pevného zdraví v roce 2018,“ uzavřela radní Prahy 1 pro školství a občanskou společnost Eva Špačková.

Další informace naleznete v tématické sekci >> Školství a spolky <<

FOTO (C) Městská část Praha 1