Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Granty na Opravu domovního fondu (GODF) na území Prahy 1 v roce 2018
4-12-2017

Granty na Opravu domovního fondu (GODF) na území Prahy 1 v roce 2018

Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2018

Mimořádné jednorázové příspěvky (granty) na
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 (GODF) pro rok 2018

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 s tím, že do tohoto procesu je vhodné zapojit i vlastníky těchto domů. Za tímto účelem vyhlašuje Městská část Praha 1 pro rok 2018 Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen grantové řízení), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové prostředky (granty).

Mimořádný jednorázový příspěvek (dále také jen „grant“) může být poskytnut 1 x ročně 1 žadateli 1 žádostí výlučně na opravu bytového domu, nacházejícího se v územním obvodu Městské části Prahy 1

Z poskytnutí grantů jsou vyloučeny domy, které jsou užívány k podnikání v oblasti hazardních her, erotických, ubytovacích a hotelových služeb včetně realitní činnosti, tj. ubytování bez přihlášení k trvalému pobytu; domy, u nichž sdíleného ubytování formou AirBnB a obdobných platforem je provozováno na více než 25% celkové bytové plochy.  Dotační program na opravu domovního fondu - grant - není poskytován k podpoře podnikání.

Oprava musí být zahájena a dokončena v roce 2018 - ukončení 31.10.2018.

Žádost o grant mohou předložit tito žadatelé:
- vlastníci domu (fyzická, právnická osoba)
- spoluvlastníci domu společně (fyzické, právnické osoby)
- společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Žádost o grant lze podat na opravy vztažené k plášti domu (např. oprava fasád, oken, vrat, střech). Opravou se rozumí oprava nebo výměna stávající (fyzicky existující) části nemovitosti, nikoliv nová investice.

V odůvodněných případech havarijního stavu lze podat žádost na opravy vztažené ke společným částem domu (stoupačky, výtahy atp.). Na opravy vztažené ke společným částem domu je vyčleněna částka max. do 30% celkového objemu rozdělovaných mimořádných jednorázových příspěvků (grantů).

Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než 50% skutečných nákladů.

Maximální výše grantu pro jednoho žadatele je částka 1.500.000,- Kč.

Další podrobné informace a podmínky přidělení grantů najdete v dokumentu "Podmínky poskytnutí grantu" zde dole.Kontakt:

MUDr. Jan Votoček, radní pro finance a privatizaci,
tel. 221 097 226 email: jan.votocek@praha1.cz
, 5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Mgr. Monika Mlejnková, asistentka radního, granty na opravu domovního fondu,
tel. 221 097 168 email: monika.mlejnkova@praha1.cz
, 5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE V PÁTEK 9. BŘEZNA 2018 VE 14:00 HOD.!

GODF 2018 - Podmínky a pravidla pro poskytování, užití a vyúčtování

UR17_1281_Priloha_1_Podminky_poskytnuti_grantu_2018.pdf - 384,44 KB

GODF 2018 - Harmonogram

UR17_1281_Priloha_8_Harmonogram_2018.pdf - 240,23 KB

GODF 2018 - Kontaktní místo

GODF_2017_Kontaktni_misto.pdf - 36,64 KB

GODF 2018 - DOTAZNÍK ke GODF MČ Praha 1

UR17_1281_Priloha_9_Dotaznik.pdf - 375,25 KB

GODF 2018 - Formulář přihlášky

UR17_1281_Priloha_2_Formular_prihlasky_2018_mustr.pdf - 404,13 KB

GODF 2018 - Nerozebíratelný způsob - ukázka

UR17_1281_Priloha_3_Nerozebiratelny_zpusob_prihlasky_ukazka.pdf - 460,34 KB

GODF 2018 - Smlouva o poskytnutí grantu

UR17_1281_Priloha_4_Smlouva_o_poskytnuti_grantu_2018_mustr.pdf - 398,91 KB

GODF 2018 - Smlouva o dílo (s přenesenou daňovou povinností)

UR17_1281_Priloha_6_Smlouva_o_dilo_2018_s_PDP_mustr.pdf - 463,13 KB

GODF 2018 - Smlouva o dílo (bez přenesené daňové povinností)

UR17_1281_Priloha_5_Smlouva_o_dilo_2018_bez_PDP_mustr.pdf - 462,92 KB

GODF 2018 - Čestné prohlášení k podpoře z veřejných prostředkůn (de minimis)

UR17_1281_Priloha_7_Cestne_prohlaseni_dotaznik_k_verejne_podpore_2018.pdf - 784,46 KB

GODF 2018 - Usnesení Rady Městské části Praha 1 ze dne 28.11.2017

Usneseni_UR17_1281_ze_dne_28-11-2017.pdf - 75,47 KB