Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu rekonstrukce kanalizace
21-11-2017

Dočasně ztížené dopravní podmínky z důvodu rekonstrukce kanalizace

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení uživatelé pozemní komunikace Jungmannova, Vodičkova (Lazarská – Karlovo náměstí), Karlovo náměstí, Žitná, Navrátilova, Řeznická a okolí, dovolte nám, abychom Vás informovali o dočasně ztížených dopravních podmínkách v této oblasti, z důvodu rekonstrukce kanalizace.

Práce budou probíhat postupně po etapách v termínu:
8. 11. 2017 – 22. 11. 2018

ve výše uvedených ulicích


Práce budou prováděny převážně ve vozovce při současném zachování průchodnosti chodníků a vstupů
do objektů. Dojde ke zjednosměrnění ulice Vodičkova (ve směru jízdy Karlovo náměstí – Lazarská)
a dále k uzavírce ulic Navrátilova a Řeznická. O přesných termínech těchto uzavírek Vás budeme informovat. V místech prací bude docházet k dočasnému omezení parkovacích míst.

UZAVÍRKA PRO VOZIDLA

Místo:     Vodičkova (ve směru jízdy Lazarská – Karlovo náměstí), Praha 1
Platnost:     8. 11. 2017 – 22. 11. 2018
Účel:     umístění výkopů, ZS, ohrady, kontejnerů – rekonstrukce kanalizace
Objížďka:     Lazarská – Spálená – Karlovo náměstí.

Příloha č. 1 - mapa


Žadatel: D&Z spol. s r.o.
Údlická 761
184 00 Praha 8
Odpovědná osoba: Ing. Bedřich Zabranský, tel.: 602 342 192


Zpracovala : Jiří Saler
referent ODK ODOP ÚMČ Praha 1

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru

Dne : 1. 10. 2017