Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Evropský parlament posiluje ochranu proti podvodníkům při on-line nákupech
20-11-2017

Evropský parlament posiluje ochranu proti podvodníkům při on-line nákupech

Novelizované nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitelů (Consumer Protection Cooperation - CPC) zvýší pravomoci vnitrostátních orgánů tak, aby mohly lepším způsobem odhalit a zastavit porušování právních předpisů Unie na ochranu spotřebitelů v on-line prostředí. Posílí rovněž možnosti koordinace jejich činnosti v rámci EU. Nová legislativa si klade za cíl odstranit právní mezery mezi ochranou spotřebitele jednotlivých zemí EU.

Součástí pravomocí vnitrostátních orgánů v oblasti vyšetřování a uplatňování právních předpisů EU bude mimo jiné právo:

  • požadovat od registrátorů domén a bank poskytnutí informací potřebných pro identifikaci nepoctivých obchodníků,
  • vykonávat testovací nákupy zboží anebo služeb – v případě potřeby i v utajení, tedy pod změněnou identitou (tzv. mystery shopping),
  • nařídit zřetelná zobrazení varování pro spotřebitele při přístupu k online rozhraní (ať už se jedná o webovou stránku nebo aplikaci), případně nařídit odstranění digitálního obsahu (webové stránky či aplikace) či omezení přístupu k němu, pokud neexistují žádné jiné účinné prostředky na zastavení nezákonných praktik,
  • ukládat sankce – jako pokuty či opakovaná penále,
  • zatlačit na obchodníky ve snaze získat od nich závazek poskytnutí přiměřené náhrady spotřebitelům, kteří byli jejich protiprávním jednáním poškozeni, a zároveň informovat spotřebitele o možnostech, jak se dožadovat odškodnění.

Opatření na odstranění rozšířeného porušování předpisů

Evropská unie bude koordinovat postup vnitrostátních orgánů v případech, kdy porušení právních předpisů Unie mělo nebo mohlo způsobit újmu na společných zájmech spotřebitelů v alespoň dvou třetinách členských států s minimálně dvěma třetinami obyvatel Unie.

Jedním z klíčových požadavků poslanců při vyjednávání se zástupci Rady (ministrů) EU bylo větší zapojení spotřebitelských organizací do úsilí o zlepšení uplatnitelnosti práv online klientů. Spotřebitelské organizace by měly v budoucnosti hrát aktivnější roli například při nahlašování podezření z porušování právních předpisů, o kterých se dozví ještě před vnitrostátními orgány, stejně tak jako při jejich vyšetřování, pokud je Komise nebo vnitrostátní orgány požádají o konzultaci.

Text nařízení schválili poslanci dne 14.11.2017. Nová pravidla nabydou účinnosti 24 měsíců po vstupu nařízení v platnost.

Podrobnosti naleznete na stránkách Evropského parlamentu, odkud byla informace převzata.

Lukáš Balada