Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Pozvánka na setkání pracovní skupiny k tématu Čtenářská gramotnost
11-10-2017

Pozvánka na setkání pracovní skupiny k tématu Čtenářská gramotnost

 

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY K TÉMATU
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

 

Datum konání:

·         19. 10. 2017 (čtvrtek)

Čas konání:

·         14:00 – 16:30 hod.

Místo konání:

·         Knihovna Václava Havla, o.p.s., Ostrovní 129/13, Praha 1

Předmět setkání:

·         Pracovně-diskusní setkání zástupců ZŠ, knihoven, veřejné správy a dalších aktérů vzdělávání na území Prahy 1 na téma ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST, otevřená diskuse k tématu, sdílení zkušeností

·         Nabídky knihoven na území Prahy 1 a spolupráce se školami

·         Současné vzdělávací trendy, metody a formy vzdělávání dané oblasti

·         Identifikace silných a slabých stránek v oblasti čtenářské gramotnosti v Praze 1

·         Diskuse k možným společným řešením a navrhovaným aktivitám, vč. návrhu aktivit projektu MAP Praha 1 – tj. společných aktivit více organizací, návrh společného vzdělávání, workshopů, spolupráce atp.

Zástupkyně ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky:

·         Mgr. Eva Wolfová, pedagožka

Zástupkyně Malostranské ZŠ – školní knihovny:

·         Paní Marcela Šťavíková, knihovnice

Hosté:

·         Pan Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla

·         Mgr. Jitka Řeháková, vedoucí Úseku služeb dětem a mládeži Městské knihovny v Praze 1

Svoji účast na setkání PS na téma ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST, prosím, potvrďte e-mailem na map@praha1.cz, nejpozději do úterý 17. 10. 2017, 12:00. Děkujeme a budeme se těšit na viděnou!

Michaela Vencová, členka Realizačního týmu
Vedoucí oddělení školství MČ Praha 1
michaela.vencova@praha1.cz, tel.: 221 097 132