Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Branný den Na Františku
21-9-2017

Branný den Na Františku

Branná výchova se vrací do škol. Předmět ztratil svůj ideologický nádech, obsah zůstal a přizpůsobil se současným trendům vzdělávání. Nemá ovšem samostatné hodiny, jde napříč oblastmi Rámcového vzdělávacího programu. Výuku přizpůsobuje každá škola svým podmínkám a svému stylu.
Městská část Praha 1 uspořádala pro žáky základních škol Branný den Na Františku. V pondělí 18. září si mnozí žáci našich základních škol poprvé v životě vyzkoušeli střelbu ze zbraně, hod granátem, anebo protichemickou masku. V areálu hřiště Na Františku se sešlo 250 žáků, kteří se na 5 stanovištích seznamovali se základy chování osob za mimořádných událostí. Žáci byli rozděleni do menších skupinek a postupně absolvovali všechna stanoviště: zdravovědu, chemickou ochranu, civilní ochranu a dvě stanoviště přípravy občanů k ochraně státu (POKOS) – historie a současnost Armády ČR a střelnice s airsoftovými zbraněmi.
„Štěstí přeje připraveným“ je heslo pracovníků Muzea civilní obrany v Ústí nad Labem, kteří naše žáky jednotlivými tématy prováděli. Kluci i holky si netradiční program pěkně užili, o čemž svědčí i fotografie ze slunečného „baboletního“ dne.