Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Ke svatému Vojtěchovi se po prázdninách vrátily děti
4-9-2017

Ke svatému Vojtěchovi se po prázdninách vrátily děti

Před kostelem svatého Vojtěcha ve Vojtěšské ulici bylo v pondělí 4. září před půl devátou srocení lidí, přesněji rodičů a jejich slavnostně oblečených dětí. Ano, jak správně tušíte, měli namířeno do krásné budovy naproti útulnému svatostánku, tedy do ZŠ Brána jazyků, která zde má svůj první stupeň.

„Do čtrnácti prvních tříd našich základních škol nám na začátku tohoto školního roku nastoupilo asi 320 dětí. Kromě toho jsme pro šestadvacet dětí otevřeli dvě přípravné třídy,“ vypočetla radní Prahy 1 pro školství a občanskou společnost Eva Špačková, která první školní den navštívila mimo jiné ZŠ Brána jazyků ve Vojtěšské ulici, kde dlouhá léta působila jako učitelka na prvním stupni a jako zástupkyně ředitele.

„Ráda se sem vracím a ráda se dívám na změny jak v našem školství v Praze 1, tak i na této škole. Ráda také vídám v řadách rodičů své bývalé žáky,“ řekla Eva Špačková.

Spolu s ředitelem školy Petrem Tlustým přivítala shromážděné děti i jejich blízké. „Vítám děti, ale i rodiče, babičky a dědečky, kteří se přišli podívat na své ratolesti,“ prohlásil Petr Tlustý a s úsměvem k dětem dodal: „Přeji vám hezký školní rok a na vysvědčení samé jedničky, a když už bude nějaká ta dvojka, tak ať je leda z chování...“

Školy zřizované Městskou částí Praha 1 každoročně procházejí dílčími úpravami i rozsáhlejší modernizací. Budova ZŠ Brána jazyků ve Vojtěšské ulici má novou sborovnu a učebnu IT. U vchodu škola navíc umístila „papíromat“ – automat na sešity a další pomůcky, který podle slov Petra Tlustého využijí žáci jak teď v září, tak zapomnětlivci (pan ředitel to řekl jinak) i během školního roku.

Zatímco zástupkyně ředitele Renata Nechanická se po slavnostním úvodu chopila hlavní organizace zahájení školního roku a představení pedagogického sboru, radní Eva Špačková si prohlédla nádherně vyzdobené první třídy plné dárků od školy, Městské části Praha 1 i Magistrátu hl. m. Prahy. Nechyběla ale ani další překvapení například v podobě krásné kočičky, v jejíž útrobách se skrývala sympatická a obětavá slečna angličtinářka.

Eva Špačková rovněž pogratulovala paní učitelce Iloně Dufkové, kterou rodiče v uplynulém školním roce nominovali na ocenění Global Teacher Prize Czech Republic a jež se probojovala mezi patnáctku nejlepších kantorů z celé republiky.

Gratulujeme!

Další informace: http://www.branajazyku.cz/ a www.ucitelpovolanisnu.cz/gtp/  Odkaz na externí stránky

FOTO (C) Městská část Praha 1