Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Filmovému TRHáku letos dominoval snímek Cherchez la femme
28-6-2017

Filmovému TRHáku letos dominoval snímek Cherchez la femme

Už počtvrté hostilo Kino 35 Francouzského institutu „Filmový TRHák“ – jedinečnou přehlídku mladých filmařů z osmých a devátých tříd ZŠ Brána jazyků a jejich děl. Každoročně napjatě očekávaná událost opět ukázala, že o mladé talenty tým ředitele Petra Tlustého rozhodně nouzi nemá a že i pedagogický sbor filmařině podlehl.

„Diváci opět viděli pestrou směs žákovských filmů. Sekce nesoutěžních ´osmáckých´ filmů obsahovala komediálně-futuristický snímek ´Co kdyby…´, do jehož natáčení se zapojili i školní otcové ve scénce setkání po x letech; groteska jako z éry němého filmu ´Kosmetičky podlahových krytin´ pak byla částečně dílem žákyň z několika současných českých filmařských rodin a černobílý, ´artově´ pojatý film ´50 odstínů školy´ zase představil školu i její osazenstvo z jiného úhlu,“ popsal jeden z organizátorů přehlídky, učitel Roman Elner. 

„Filmový TRHák je tradiční součástí českých filmových festivalů a já se odvažuji tvrdit, že bez něj by to prostě nešlo a že podoba celé filmové sezony, alespoň z mého pohledu, je vždy dána podobou Filmového TRHáku, a ta je naštěstí pokaždé jedinečná,“ ocenil s úsměvem starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který spolu s radní Evou Špačkovou přijal pozvání pořadatelů a festival tradičně podpořil.

Rozvernost i odvrácené „já“

I
když se letošní školní rok loučily jen dvě deváté třídy, v žádném případě to neznamenalo pokles počtu snímků. Mladí umělci totiž před diváky předstoupili s osmi (!) soutěžními filmy. Sportovní hudební klip „She´s a lady“ představil žákyně se sportovním duchem i citem pro módu. Úsměvně šokující cizojazyčné „Pohádky 1 000 a 1 noci“ na diváky promluvily v arabštině s čínskými titulky. Film v původním francouzském znění „Cherchez la femme“ přednesl milostný mafiánsko-detektivní příběh. 

Rozverná hudební, hollywoodsky zaměřená one woman „Sukně z penízků“ byla původně zcela soukromou mobilním telefonem natočenou hříčkou. „Smrt akvabely“ posunula hranice úchvatnými podvodními záběry a ukázala souboj akvadvojic, urostlého dua Haas – Tlustý i ladných akvažákovských profesionálek Aleny Štursové a její sportovní partnerky Nely Pavelkové. Jen skuteční znalci pak ocenili, že se natáčelo ve školním bazénu v Ostrovní ulici.

„Móda proti času“ – tak se jmenovalo dílo žákyň 9. B, které s kostýmní nápomocí matek a babiček provedly diváka nejen 20. stoletím. Olga Wdowiaková, mladá a nadějná česká filmová tvář, předvedla v autorském snímku „Holčička“ nenásledováníhodné odvrácené „já“ a ukázala, že zatímco maminky mají své dcery za holčičky, ony už jsou světem protřelými a city zmítanými dívkami. Závěrečná fikce „Osudy dětských hvězd“ zručně těžila z bohatých archivních záběrů.

Překonej sám sebe

Se svým filmem přišli samozřejmě i učitelé. Motto učitelského filmu „Svět podle Hartla“ tentokrát znělo: Překonej sám sebe. „Inspirovala mě výzva spisovatele a pracovně vytíženého režiséra Patrika Hartla, který ale vyslyšel naši prosbu a natočil nám několik záběrů. S díky mu máváme,“ prozradil s úsměvem a zároveň poděkoval další z organizátorů festivalu, učitel Roman Haas.  

Podle Romana Elnera patří díky všem zúčastněným učitelům. „Učitelský film je vždy kolektivním dílem, někdy i kolektivním šokem. Pod vedením školního otce Cyrila Bourdona jsem marně zdolával Vltavu na flyabordu, učitelky Veronika Jedličková a Jana Macháčková přeplavaly Vltavu, Diana Dvořáková zazpívala na veřejnosti, Zdeňka Klímová šokovala seniory, pan ředitel Tlustý odučil v netradičním oblečení…“ dodal Roman Elner. 

Zapomenout nesmíme ani na velmi vydařené filmové plakáty, které byly součástí výstavy v předsálí a na kterých měly tu čest být v některých případech zachyceny i světové hvězdy jako například Leonardo di Caprio či Rowan Atkinson, kteří se nijak netají svojí přízní Filmovému TRHáku.

Cherchez la femme

Divácké hlasování, kterého se zúčastnili i starosta Oldřich Lomecký a tisková mluvčí radnice Veronika Blažková, přineslo překvapivé výsledky. V kategorii hlavní mužský herecký výkon soutěžil jen Štěpán Vodáček a… (volba ano/ne)… zvítězil. Olga Wdowiaková a Johana Dubová získaly shodný počet hlasů v kategorii hlavní ženský herecký výkon.

Daniela Kůtová se stala tváří večera. Při prvním ocenění pronesla zaskočeně jen strohé: „Děkuji.“ Při dalších oceněních pak už přeci jen pozvolna přidávala i další slova. 

Filmem večera diváci zvolili „Cherchez la femme“, který už mimochodem ocenila na počátku roku porota festivalu filmů českých škol s vyučovaným francouzským jazykem. Mladé žákovské herečky v děkovné řeči neopomněly poděkovat paní učitelce Ivě Sochorové: „Byla tou nejlepší režisérkou, jakou jsme mohly dostat.“

Žákům už tradičně předávají ceny vybraní učitelé, tentokrát mezi nimi byly i třídní učitelky „deváťáků“ Petra Ročková a Markéta Šafránková. V pomyslnou nápodobu eurounijního tandemu Francie-Německo se změnilo vyhlašování francouzského „Cherchez la femme“ němčináři Petrem Tlustým a Martinou Kočovou.

„Oceňuji, že Filmový TRHák je kolektivním dílem a že se vedle kolegů Haase, Elnera a Lukášové zapojili i další – od žákyň-hostesek a uvádějících učitelek Hlávky a Diany Dvořákových, přes rychlé učitele sčítající odevzdané hlasy, ne nadarmo máme i matematickou větev školy, až po učitele-vyhlašovatele kategorií,“ prohlásil ředitel ZŠ Brána jazyků Petr Tlustý, podle kterého je řada rodičů nadšena z tvůrčího prostoru, který je dopřán jejich dětem, i z toho, jak tato akce propojuje učitele s žáky a rodiči. 

Filmový TRHák podporují obě školní sdružení – Klub přátel školy (KPŠ) a Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ). Bez nich, bez nadšení žáků a učitelů i dalších přátel školy, včetně bývalých absolventů, by nebyl Filmový TRHák, ani skvělé filmy, ani vydařený večer.

Organizátoři také vyzdvihli pomoc herce a architekta Davida Vávry, který natočil a namluvil úvodní komentáře ke každému snímku. „Rádi bychom rovněž poděkovali panu starostovi a paní radní za pravidelný zájem a účast na Filmovém TRHáku,“ vyzdvihl jménem organizátorů Roman Elner.

Filmy uvedené na Filmovém TRHáku 2017

·        8. A: Co kdyby…   
·        8. C: Kosmetičky podlahových krytin (groteska)
·        8. D: 50 odstínů školy (Fifty Shades of School)
·        9. A: She´s a lady (sportovní klip) – Pohádky 1 000 a 1 noci – Cherchez la femme (francouzský film)
·        9. B: Sukně z penízků – Smrt akvabely – Móda proti času – Holčička – Osudy dětských hvězd 
·        Učitelský film: Svět podle Hartla  

(Oční) čočka 2017 – vítězové jednotlivých filmových kategorií

·        Poděkování za spolunatáčení učitelského filmu a spolupřípravu Filmového večera 2017: Anna Hanzlová a Amálie Najmanová (bývalé
              žákyně školy)
         Cena za cenu (námět a realizace „čočky 2017“): Anežka Kuchynková (9. B)
·        Předsíň slávy (za tvůrčí nasazení při tvorbě třídních filmů): Daniela Kůtová (9. A), Ema Svobodová (9. B), Stella Trmalová (9. B)
·        Pozvánka na Filmový večer 2017: Sofie Ehlerová (9. B)
·        Filmový plakát: Kosmetičky podlahových krytin, 8. C
·        Kostýmy: Móda proti času, 9. B
·        Kamera: Cherchez la femme (fr. film), 9. A
·        Střih: Daniela Kůtová (9. A) za Cherchez la femme (fr. film)
·        Herečka ve vedlejší roli: Daniela Kůtová (9. A) za Cherchez la femme (fr. film) + She´s a lady (sport. klip)
·        Herec ve vedlejší roli: Jan Bieber (9. B) za Osudy dětských hvězd
·        Herečka v hlavní roli: Johana Dubová (9. B) za Sukni z penízků + za Módu proti času a Olga Wdowiaková (9. B) za Holčičku + za Osudy
             dětských hvězd
·        Herec v hlavní roli: Štěpán Vodáček (9. A) za Cherchez la femme (fr. film)
·        Film večera: Cherchez la femme (fr. film), 9. A

„Žáci devátých tříd završují devět let svého školního života. O tom, jak, na co a na koho z těch let budou vzpomínat, rozhodne jejich mysl, jež v čase milosrdně vytěsňuje zlé a zdůrazňuje dobré, kterého určitě bylo více… Končí filmová iluze, začíná realita. Podívejte se, milí deváťáci, občas do zrcadla a řekněte si: ´Brána jazyků byla mou školou i hezkou etapou mého života...´ Po každé nejen filmové noci přicházejí slunné dny. Na shledanou,“
uzavřel ve ztemnělém sále letošní ročník hlas učitele Romana Elnera.

Další informace: www.branajazyku.cz  Odkaz na externí stránky

FOTO (C) Městská část Praha 1