Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Na Malostranském gymnáziu proběhl Erasmus Day
26-6-2017

Na Malostranském gymnáziu proběhl Erasmus Day

Závěrečnou prezentací vytvořených aktivit zakončilo Malostranské gymnázium dvouletý mezinárodní projekt realizovaný a financovaný v rámci programu Erasmus +, jehož tématem byla „Evropa ve válkách“, s podtitulem „Jak se vypořádat s konflikty slovy a ne mečem, poučení z historie“. Partnery gymnázia byly střední školy ze španělské Granady, italského Turína, norského Kongsbergu a tureckého Istanbulu.

„Základními sledovanými aspekty projektu byly politika, ženy, menšiny, věda a válka, umění a propaganda. Z nich pak vycházely jednotlivé aktivity vytvářené studenty a jednotlivými školami,“ vysvětlil Ondřej Švorc, profesor angličtiny na Malostranském gymnáziu a vedoucí projektu. Dodal, že jednacím jazykem byla angličtina a že projektové týmy jednotlivých škol se samozřejmě setkaly, aby se seznámily se svými aktivitami, postupy i pohledy na jednotlivé aspekty.

Studenti, kteří byli přijímáni na základě svých motivačních dopisů, museli náročnému projektu věnovat mnoho volného času. „Určitě jsme si prohloubili angličtinu a seznámili jsme se s novými lidmi z odlišných zemí i s jejich způsobem uvažování,“ vyzdvihl některé zkušenosti sextán Jaroslav Verner, který přínos projektu, jehož výstupy budou zveřejněny do začátku nového školního roku na www.malgym.cz, vidí v obohacení výuky a v interaktivnosti vytvořených aktivit. 

Výstupy projektu od studentů Malostranského gymnázia – Ideologie, Černé historky, Umění, Kryptologie, Dům za války, Tvorba ideologických plakátů, Luštění šifer, Pexeso a další – budou moci ve své výuce využít i jiné školy, a to nejen v České republice.

„Projekt má samozřejmě i vliv na zvýšení prestiže naší školy. Studenty rovněž motivuje k intenzivnějšímu studiu angličtiny a učí je hlouběji pracovat s daným tématem. Během projektu navíc měli i díky ubytování v rodinách příležitost poznat kulturní odlišnosti,“ shrnula zástupkyně ředitele Malostranského gymnázia Jitka Voldánová, podle které měl projekt i pozitivní vliv na vyučující, jež motivoval k rozšíření znalostí angličtiny.

Závěrečné prezentace projektu se zúčastnila i radní Prahy 1 pro školství a občanskou společnost Eva Špačková. „Velmi oceňuji tuto aktivitu školy i vysoké nasazení studentů a pedagogů. Projektové vyučování si oprávněně získává stále větší prostor ve vzdělávání studentů, které v porovnání s tradiční ´frontální´ výukou motivuje k hlubšímu poznání témat, k promyšlené argumentaci a práci s jazykem, v tomto případě s důležitou angličtinou. Neoddiskutovatelným přínosem projektu pak určitě byla spolupráce s mladými lidmi z dost odlišných zemí a kultur,“ ocenila Eva Špačková, která věří, že školy, ale i organizace pořádající volnočasové aktivity výstupy projektu využijí. 

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Klade si za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než čtyřem milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí. Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Více informací: www.naerasmusplus.cz  Odkaz na externí stránky

FOTO (C) Městská část Praha 1