Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Změna živnostenského zákona
18-9-2017

Změna živnostenského zákona

Novela odstraňuje omezení podnikatelů, kterým bylo zrušeno živnostenské oprávnění, provozovat živnost v příbuzném oboru, případně se na provozování živnosti v příbuzném oboru podílet. Všechny fyzické i právnické osoby by tedy v případě, pokud by živnostenský úřad rozhodl o zrušení živnostenského oprávnění z důvodu závažného porušení podmínek stanovených tímto zákonem, jinými právními předpisy, nově nemohly po zákonem stanovenou dobu provozovat pouze shodnou živnost, pro jejíž provozování bylo živnostenské oprávnění zrušeno.

Nová právní úprava sjednocuje délku trvání překážky provozování živnosti pro všechny kategorie podnikajících osob, na které překážka provozování živnosti dopadá.

Rozšiřuje možnost činit podání (vůči finančnímu úřadu) prostřednictvím živnostenských úřadů (Centrálních registračních míst) také v případě, že je daňový subjekt povinen je učinit v elektronické formě (např. právnická osoba). Tato podání budou předávána pouze v případě, že se týkají daní z příjmů a silniční daně.

Novela se dále snaží zamezit vzniku rozdílů v zápisech členů statutárních orgánů právnických osob povinně zapisovaných do některého z veřejných rejstříků. Údaje o statutárních orgánech se budou do živnostenského rejstříku zapisovat až po zápisu právnické osoby do veřejného rejstříku.

V neposlední řadě se zavádí možnost vydání tzv. hromadné sestavy o konkrétním podnikateli v rozsahu vymezeném v žádosti (např. podle sídla, umístění provozovny nebo podle konkrétní živnosti).

V textu živnostenského zákona byly provedeny terminologické změny, které reflektují na stávající právní úpravu.

V příloze č. 2 k živnostenskému zákonu se ruší vázaná živnost s předmětem podnikání „zpracování návrhu katalogizačních dat“.  Činnost se nově zařazuje do živnosti volné – oboru č. 60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. Změny (zápis oboru nebo vygenerování živnosti volné) provede živnostenský úřad sám a podnikateli bezplatně vydá a zašle výpis z živnostenského rejstříku. Zákon byl vyhlášen 15. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem → 289/2017 Sb., a je účinný od 30. 9. 2017. 

Lukáš Balada