Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Nová verze elektronického Jednotného kontaktního místa
15-6-2017

Nová verze elektronického Jednotného kontaktního místa

Vážení poskytovatelé služeb,

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ve spolupráci s vládní agenturou  CzechTrade spustilo novou verzi elektronického Jednotného kontaktního místa v anglickém jazyce. Nová verze je dostupná online z  www.businessinfo.cz/en/psc.html.

Věříme, že se nám podařilo vytvořit skutečně funkční a uživatelsky přístupný nástroj, který bude pomáhat českým a evropským podnikatelům v orientaci na vnitřním trhu EU a se zahájením podnikání v ČR. Nová podoba eJKM byla navržena v souladu s požadavky směrnice o službách, tzv. Charty JKM a doufáme, že odpovídá i nárokům podnikatelské sféry“ uvedl ředitel Odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu Ministerstva průmyslu a obchodu Jan Havlík.

Jednotná kontaktní místa (JKM) fungují fyzicky při 15 → obecních živnostenských úřadech, ale také elektronicky na portálu → Business Info.cz v českém jazyce. Úlohou Jednotného kontaktního místa je především usnadnění vstupu do podnikání v oblasti služeb na vnitřním trhu Evropské unie. V této souvislosti JKM poskytuje českým i zahraničním klientům informace, které jsou potřebné k zahájení, případně rozšíření podnikání do jiného členského státu Evropské unie.

Dále zajišťuje zprostředkovací agendu vůči příslušným autoritám. JKM Vám zprostředkuje např. předání žádosti o uznání odborné kvalifikace získané v jiném členském státě EU, nebo zabezpečí předání žádosti k výkonu služby, která není živností (např. zprostředkování práce, poskytování zdravotních, sociálních služeb apod.).

Pro podnikatele, kteří nepodnikají podle živnostenského zákona (např. advokát, daňový poradce, poskytovatel zdravotní péče nebo služeb, poskytovatel regulovaných služeb na finančním trhu, umělec apod.) plní funkci tzv. centrálního registračního místa. To znamená, že se zde můžete registrovat k daním z příjmu či oznámit zahájení podnikání sociální a zdravotní správě. Podrobnosti o poskytovaných službách publikují např. stránky → Jednotného kontaktního místa Praha 1.

[Částečně převzato (článek byl modifikován a rozšířen) z https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podnikani-v-eu/sluzby-pro-podnikatele-na-vnitrnim-trhu-eu/jednotna-kontaktni-mista/prehlednejsi-portal-s-informacemi-pro-podnikatele--228231/]

Lukáš Balada, Jednotné kontaktní místo