Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Praha 1 posílila bezpečnostní prevenci u dětí
1-6-2017

Praha 1 posílila bezpečnostní prevenci u dětí

Většině úrazů dětí se dá předejít správnou výchovou, rozpoznáním rizikové situace a cílenou osvětou. Od roku 2012 se o to snaží spolek Prevence dětem, složený z profesionálních záchranářů, kteří se s dětskými úrazy při své práci setkávají velmi často. Díky Městské části Praha 1 nyní spolek získal nové prostory, které mu umožní rozšířit prevenci i počet těch, kteří se jí zúčastní.

„Mám velkou radost, že prostory poskytnuté naší městskou částí v Kozí 12 budou sloužit právě tomuto důležitému a přínosnému projektu,“ prohlásil radní Prahy 1 pro bezpečnost a prevenci kriminality Ivan Solil, který se spolu s radní pro školství a občanskou společnost Evou Špačkovou přišel podívat na zahájení činnosti centra spolku Prevence dětem.

V Kozí 12 zrovna Martin Štolc, předseda spolku a zdravotnický záchranář, a Karel Böhm, hasič, vyprávěli předškolním dětem o tom, na co si dávat pozor, aby si neublížily, jak se chovat na hřišti, na zahradě, na co nelézt, co dělat, když potkají agresivního psa, jak se zachovat v případě požáru, co se nesmí hasit vodou, že s ohněm si nemají hrát a podobně.

„Je jenom dobře, že spolek Prevence dětem už nemusí jezdit zvlášť na jednotlivé školy a do dalších organizací, ale že díky Městské části Praha 1 získal prostory, kam se mateřské a základní školy i další zájemci mohou objednat a přijít,“ vysvětlila radní Eva Špačková.

Upozornila také, že v době konání „Přeboru Prahy 1 pro děti MŠ a ZŠ 1. stupně ve sportovních disciplínách“, který se uskuteční 6. a 7. června na nedalekém hřišti Na Františku, bude spolek Prevence dětem pořádat v Kozí 12 dny otevřených dveří, při kterých se budou moci školy i další zájemci seznámit s náplní činnosti spolku.

A že je jeho činnost důležitá, dokazují statistiky. Za rok totiž na následky úrazů u nás zemře tři sta dětí, tedy více než deset tříd, a to vše často v důsledku obyčejné nepozornosti. Spolek Prevence dětem se za podpory Městské části Praha 1 snaží tato tragická čísla změnit a naučit děti, jak se rizikovým situacím vyhnout anebo se v nich alespoň správně chovat.

Preventivní činnost spolku se ale nezaměřuje „pouze“ na děti, ale věnuje se i dospělým, zejména pak seniorům. Spolek rovněž ve spolupráci s MČ Praha 1 organizuje výtvarný kroužek s tematickými hodinami artefiletické výtvarné výchovy pro děti od tří do deseti let.

Více informací: www.prevencedetem.cz  Odkaz na externí stránky





FOTO (C) Městská část Praha 1