Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Potřebuji se registrovat ke zdravotnímu pojištění a podnikám jako advokát, architekt, fyzioterapeut, herec, lékař, novinář, veterinář, zemědělec atd.

Agenda Jednotného kontaktního místa

Vyřizuje:

Jméno osoby

E-mail

Telefon

Číslo kanceláře

Bc. Lukáš Balada

lukas.balada@praha1.cz

+420  221 097 139 (394)

326

Mgr. Ing. Kristýna Solomonová

kristyna.solomonova@praha1.cz

+420  221 097 366

325

Mgr. Ondřej Hromádko

ondrej.hromadko@praha1.cz

+420  221 097 375

325

Kontakt:

Pokud podnikáte jako advokát nebo jste poskytovatel služby, ve smyslu jiného zvláštního předpisu, (např. architekt, fyzioterapeut, herec, lékař nebo jiný poskytovatel zdravotní služby, novinář, obchodník s elektřinou, směnárník, soudní tlumočník, veterinář, zemědělec, zprostředkovatel pojištění, spotřebitelských úvěrů, zprostředkovatel práce), nabízíme Vám možnost splnit si registrační a oznamovací povinnosti (v souvislosti se vstupem do podnikání nebo jeho přerušením či ukončením) na Jednotném kontaktním místě.

Nemusíte bloudit po všech možných místech či tápat komu přihlášku nebo oznámení zaslat. O vše se postaráme my.

Např. u nás můžete podat přihlášku k daním z příjmu (pokud nemáte zřízenu datovou schránku), oznámit zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a tak podobně. Návštěvu si můžete zarezervovat on-line. Případně si schůzku domluvte s Bc. Lukášem Baladou, tel.: + 420 221 097 139.

Potřebujete:

  • Doklad totožnosti k nahlédnutí,
  • Formulář lze vyplnit až na místě.

Správní a místní poplatky:

Služba je poskytována bezplatně.