Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

 • Oznámení podnikatele (občana EU) o dočasném výkonu regulované živnosti

  Oznameni_o_docasnem_vykonu_FO..pdf - 1301,67 KB

 • Oznámení podnikatele (právnické osoby se sídlem v EU) o dočasném výkonu regulované živnosti

  Oznameni_o_docasnem_vykonu_PO.pdf - 1300,41 KB

 • Oznámení osoby o dočasném výkonu regulované činnosti

  Oznameni_o_docasnem_vykonu_regulovane_sluzby_na_uzemi_CR_KTERA_NENI_ZIVNOSTI.doc - 53,00 KB

 • Oznámení o vyslání zaměstnanců

  informace_o_nastupu_zamestnani_-_o_vyslani_k_vykonu_prace.pdf - 166,75 KB

 • Oznámení o ukončení vyslání zaměstnanců

  inf_o_ukonceni_zamestnani.pdf - 159,96 KB

Přílohy:

Související ŽS:

Potřebuji oznámit dočasný výkon služby (přeshraniční poskytování služeb)

Agenda Jednotného kontaktního místa

Vyřizuje:

Jméno osoby

E-mail

Telefon

Číslo kanceláře

Bc. Lukáš Balada

lukas.balada@praha1.cz

+420  221 097 139 (394)

326

Mgr.Ing. Kristýna Solomonová

kristyna.solomonova@praha1.cz

+420  221 097 366

325

Mgr. Ondřej Hromádko

ondrej.hromadko@praha1.cz

+420  221 097 375

325

Kontakt:

Podání lze učinit osobně, případně jej směřujte do datové schránky b4eb2my. Podání lze učinit také elektronickou poštou (pokud disponujete zaručeným elektronickým podpisem) nebo jej můžete zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na níže uvedenou adresu.

Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor živnostenský - Jednotné kontaktní místo, Vodičkova 681/ 18, CZ-115 68, Praha 1 - Nové Město.

Potřebujete:

 • doklad potvrzující, že je osoba usazena v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonává předmětnou činnost a že jí oprávnění k výkonu předmětné činnosti v členském státě původu nebylo odejmuto ani dočasně pozastaveno,
 • kopii dokladu totožnosti fyzické osoby nebo ustanovené fyzické osoby, která odpovídá za řádné poskytnutí služby,
 • doklady o odborné kvalifikaci nebo praxi,
 • doklad o tom, že předmětnou činnost osoba vykonávala v členském státě původu po dobu nejméně 1 roku během předcházejících 10 let, nebo doklad o regulovaném vzdělání, které fyzickou osobu odborně připravuje pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu, není-li předmětná činnost v členském státě původu regulována.

Doklady prokazující totožnost fyzické osoby se předkládají v kopii. Uznávací orgán může požadovat předložení originálu těchto dokladů k nahlédnutí. Ostatní doklady se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li možné pravost jejich kopií ověřit prostřednictvím administrativní spolupráce. Doklady se předkládají spolu s překladem do českého jazyka, pokud v něm nebyly vydány. Má-li uznávací orgán pochybnosti o správnosti překladu a nelze-li správnost překladu ověřit prostřednictvím administrativní spolupráce, může uznávací orgán na uchazeči požadovat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Správní a místní poplatky:

Služba je poskytována bezplatně.