Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Chci poskytovat veterinární léčebné a preventivní činnosti

Poskytování veterinárních služeb (např. veterinární preventivní činnost, vyšetřování, stanovení diagnózy a léčení zvířat a chirurgické zákroky na zvířatech, předepisování léčiv, prohlídka jatečných zvířat a masa a vyšetřování ostatních živočišných produktů, diagnostika zdravotního stavu zvířat) upravuje zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nejedná se o živnost. Podnikatel, který hodlá poskytovat tyto služby, musí požádat o zápis do příslušného seznamu, který vede Komora veterinárních lékařů České republiky. Pokud Vás zajímají podmínky k zápisu do tohoto seznamu, prosím, kontaktujte nás: jkm@praha1.cz

Návštěvu si lze zarezervovat také »on-line. Případně si schůzku domluvte s Bc. Lukášem Baladou, tel.: + 420 221 097 139.