Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Chci založit školku, školu nebo jiné školské zařízení

Proces upravuje zákon č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Provozování školy nebo školského zařízení není živností.  Zájemce o poskytování těchto služeb musí požádat o zápis do příslušného rejstříku, který vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Pokud Vás zajímají podmínky k zápisu do rejstříku škol a školských zařízení, prosím, kontaktujte nás: jkm@praha1.cz.