Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Setkávání pracovních skupin MAP úspěšně zahájeno tématem předčtenářské gramotnosti
6-3-2017

Setkávání pracovních skupin MAP úspěšně zahájeno tématem předčtenářské gramotnosti

Ve středu 22. 2. 2017 v odpoledních hodinách proběhlo první setkání z řady pracovních skupin k tvorbě Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Prahy 1. Cíli prvního kola setkávání pracovních skupin jsou otevřená debata na vybrané téma, získávání informací z praxe a také vytvoření samotné příležitosti pro setkání aktérů vzdělávání dětí a žáků do 15 let a vytvoření nových kontaktů. Díky všem přítomným dámám, ale i pánům, lze považovat cíle pracovní skupiny za splněné. Účastníci pracovní skupiny – zástupce zřizovatele MŠ, soukromých i veřejných mateřských škol, rodinného centra i neziskového sektoru – živě diskutovali nad tématem předčtenářské gramotnosti, hovořili o svých zkušenostech a hledali příklady dobré i špatné praxe, společně pracovali na návrhu SWOT analýzy a získali nové podněty pro svoji praxi, kontakty a informace. Díky přítomnosti zástupců neziskového sektoru došlo také k propojení nabídky a poptávky, respektive pohledů ze dvou stran.

Na první setkání pracovní skupiny navazuje spolupráce formou hodnocení navržených závěrů SWOT za účelem jejich priorizace a další diskusní setkání tentokráte zaměřené na hledání možných řešení problémů, společných aktivit a projektů ve vztahu k předčtenářské gramotnosti.

Velice děkujeme všem zúčastněným za jejich pozitivní přístup a ochotu věnovat svůj čas rozvoji vzdělávání v Praze 1 a taktéž paní ředitelce Bc. Matouškové a personálu MŠ Národní za poskytnutí příjemných prostor a podpory. Za aktivní a milou účast děkujeme také Mgr. Evě Špačkové, radní pro oblast školství a předsedkyni Řídícího výboru MAP P1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9