Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Svět kolem nás, jak ho vidí děti z Prahy 1
1-2-2017

Svět kolem nás, jak ho vidí děti z Prahy 1

Do 23. února vystřídali v Galerii 1 své dospělé umělecké kolegy žákyně a žáci ZŠ Vodičkova a ZŠ a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského, kteří pro návštěvníky připravili výstavu s názvem „Svět kolem nás“. Galerie 1, provozovaná Městskou částí Praha 1, sídlí ve Štěpánské 47.

„Všechny sousedy všech generací co nejsrdečněji zvu k návštěvě naší Galerie 1, protože tvorba, kterou si pro ně děti z našich škol připravily, stojí opravdu za to. Stavte se cestou z práce či ze školy anebo si udělejte pěknou rodinnou procházku. Určitě nebudete litovat,“ pozvala radní Prahy 1 pro školství a občanskou společnost Eva Špačková, která se zúčastnila slavnostní vernisáže, jež samozřejmě nemohla chybět ani u této výstavy.

„Naše škola je zaměřena na klasickou výtvarnou výchovu, ale také na počítačovou grafiku, animaci a na základy sochařiny,“ vysvětlila ředitelka hlavního pořadatele – ZŠ Vodičkova – Dagmar Zelená.

Výstava žákovských prací je rozdělena na několik částí. V úvodní části se můžete seznámit s fotografiemi a výtvarnými pracemi žáků 7. a 9. tříd, kteří už od roku 2009 vyjíždějí do různých zemí na výtvarné pobyty. V červnu 2016 vyrazili do Španělska, a tak tato část výstavy představuje například i kuchařku (ručně psanou a ilustrovanou) španělských specialit, které si žáci během pobytu oblíbili. A o své zážitky z pobytu se na vernisáži také podělili. 

„A i hudební vystoupení na vernisáži bylo stylové – zakončené krásně zahranou kytarovou skladbou na španělské motivy. Poděkování určitě patří paní učitelce Olze Sklenářové, která žáky ve Španělsku doprovázela,“ uvedla radní Eva Špačková.

I o další části výstavy mluvili během vernisáže žáci s nadšením. Tvoří ji práce – reliéfy zhotovené z ytongu, které tvůrci podle vlastních modelů vytvořili během malého sochařského sympozia v Hořicích, kam je pozvala Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, s níž ZŠ Vodičkova spolupracuje od roku 2009. Mnohé vystavené práce mají vedle sebe navíc umístěno ocenění z loňského 44. ročníku nejstarší výtvarné soutěže na světě „Lidická růže“. Vedoucím této části expozice byla akademická sochařka Edita Děvínská, která na ZŠ Vodičkova vyučuje.

Velmi působivou je další část výstavy, kterou se svými žákyněmi připravila legenda učitelského sboru Věra Rafajová. Jde o práci s textilem a oděvní tvorbou OP – Art. Děvčata si modely navrhla, zhotovila a posléze v nich nafotila kalendář pro rok 2017.

Nová posila učitelského sboru ve Vodičkově Nora Fuksová vytvořila jakési mandaly složené vždy ze čtyř výsečí. Každou výseč zpracoval jiný žák a kruh byl pak složen tak, aby jednotlivé části spolu barevně ladily. „Je to svěží a navíc zajímavé třeba už tím, že na tom pracovali i žáci, kteří nemají specializaci na výtvarnou výchovu,“ vyzdvihla Eva Špačková.

Další kolekce vznikla počítačovou technikou. Její součástí je zejména tvorba s tematikou zvířat. S ní souzní dílka dětí z prvního stupně, na nichž jsou též zvířata, a vystaveny jsou i práce dětí z druhého stupně se specifickými poruchami učení, kterým se vzhledem k nízkému počtu dětí ve třídách mají možnost vyučující plně věnovat a uplatňovat k nim ve větší míře individuální přístup. A výtvarná výchova hraje důležitou terapeutickou roli.

Výstavu uzavírají práce – fotografie většího formátů žáků a studentů ZŠ a Gymnázia J. Gutha – Jarkovského.

ZŠ Vodičkova se orientuje na esteticko-výchovné předměty, především však na výtvarnou výchovu, v rámci které nabízí výuku tradičních a netradičních technik, základů sochařiny, keramiky, bytové kultury, kombinovaných technik i vytváření kašírovaných objektů a základů digitální grafiky. Stranou nezůstávají základy teorie umění a dějiny výtvarného umění. 

„Umění do ZŠ Vodičkova prostě patří. Krásným uměleckým dílem je už samotná budova školy, která byla postavena v letech 1866 až 1867 a působí jako výtvarný artefakt. Výzdoba na budově je provedena ve sgrafitu podle nákresu malíře a ilustrátora Josefa Scheiwla, který se proslavil tím, že v roce 1857 namaloval v té době pro veřejnost nepřístupné české korunovační klenoty. Ilustroval také Máchův Máj a Rukopis královédvorský. Na vyškrabávání sgrafit se podílel i tehdy devatenáctiletý, postavou drobný, ale o to později větší sochař Josef Václav Myslbek,“ uzavřela pozvánku do Galerie 1 historickým exkurzem radní Prahy 1 Eva Špačková.

Další informace: www.galerie1.cz  Odkaz na externí stránky

FOTO (C) Městská část Praha 1