Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
MAPOVÁNÍ (nejen) se školami
9-1-2017

MAPOVÁNÍ (nejen) se školami

Městská část Praha 1 úspěšně předložila projekt do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  na tvorbu místních akčních plánů (MAP) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV).

Místní akční plán je nástroj komunitního plánování v daném území. Jak ho budeme vytvářet a co by měl obsahovat? MAP umožní spolupráci mnoha aktérů v oblasti vzdělávání, kteří se běžně se svými potřebami ke společné diskusi nepotkávají. Zapojit by se měly mateřské a základní školy všech zřizovatelů na území Prahy 1, dále zástupci rodičovské veřejnosti, školských rad, odborných vzdělávacích institucí, zájmového vzdělávání – základních uměleckých škol a zájmových sdružení, např. spolků a další.  S výzvami a informacemi, jak se do aktivit zapojit, a s postupy plánování budou, se zájemci budou moci seznámit na webových stránkách městské části v sekci „Školství a spolky“. Nově navázaná partnerství „zmapují“ problémy a potřeby vzdělávání a investiční i neinvestiční priority do roku 2023 v oblasti formálního a neformálního vzdělávání, na jejichž základě se stanoví konkrétní opatření ke zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let věku ve školách všech zřizovatelů na území Prahy 1.

Jsme si vědomi toho, že centrální část Prahy v historickém, památkově chráněném území, má svá specifika a její potřeby jsou odlišné od okrajových částí hlavního města. Stojí za to tato specifika pojmenovat a zamyslet se společně nad tím, jak je co nejlépe využít pro nastavení dobře fungující vzdělávací politiky mateřských a základních škol v Praze 1. Všem nám záleží nejen na udržení dosavadní kvality vzdělávacích služeb, ale i na jejím dalším zvyšování a rozvoji, neboť „kdo chvíli stál, již stojí opodál“. Realizace místního akčního plánu zpřístupní čerpání finančních prostředků EU zejména v oblasti investiční na navýšení kapacit mateřských a základních škol a vybavení tříd pro jazykové či polytechnické vzdělávání. V oblasti metodické a personální podpory půjde např. o rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a digitálních, sociálních a komunikačních kompetencí dětí a žáků. Již první školy se zapojily do projektů ESF formou zjednodušeného vykazování tzv. šablon na personální podporu odborníků – školních psychologů a speciálních pedagogů, na podporu čtenářských klubů a klubů zábavné logiky. Svůj význam má i doučování žáků základních škol ohrožených školním neúspěchem.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání Praha 1 (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000695) s dotací 1 606 920 Kč je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu České republiky a rozpočtu městské části Praha 1.

 

Realizační tým

Odborný tým

Petra Zářecká

Manažerka projektu

petra.zarecka@praha1.cz

t: 221 097 252

Michaela Vencová

Specialistka vzdělávání

michaela.vencova@praha1.cz

Pavel Štursa

Finanční manažer

pavel.stursa@praha1.cz

Alena Jechová

Koordinátorka projektu

map@praha1.cz

Martina Mládková

Administrativní pracovnice

martina.mladkova@praha1.cz

Petra Chvatíková

Specialistka strategického plánování

petra.chvatikova@gmail.com

Jolana Braunová

Ekonomka projektu

jolana.braunova@praha1.cz

Veronika Blažková

Specialistka komunikace

veronika.blazkova@praha1.cz

Jana Souralová

Mzdová účetní

jana.souralova@praha1.cz

Ondřej Neumajer

Supervizor

ondrej@neumajer.cz

Hana Niedobová

Finanční kontroling

hana.niedobová@praha1.cz

Jana Váňová

Evaluátorka

janavanova30@yahoo.com

-