Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Městská část Praha 1 vyhlásila dotační program v oblasti sportu pro rok 2017
16-12-2016

Městská část Praha 1 vyhlásila dotační program v oblasti sportu pro rok 2017

Městská část Praha 1 VYHLÁSILA DOTAČNÍ PROGRAM V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2017

Vyhlášení dotačního programu ve dvou směrech:

1) na dlouhodobou činnost s mládeží z MČ Praha 1, případně na území Prahy 1 v oblasti sportu

Maximální částka na podporu jednoho projektu je 800.000,- Kč

2) na opravu, vybavení, případně rozšíření sportovišť a sportovních prostor na území MČ Praha 1 užívaných k dlouhodobé činnosti s mládeží

Maximální částka na podporu jednoho projektu je 200.000,- Kč

PODMÍNKOU ZÍSKÁNÍ DOTACE JE VYPRACOVAT ŽÁDOST O DOTACI V JEDNOM VYHOTOVENÍ NA PŘEDEPSANÉM FORMULÁŘI SPOLU S POVINNÝMI PŘÍLOHAMI A V TERMÍNU ODEVZDAT.

Povinné přílohy žádosti včetně formuláře žádosti budou kompletně sešity, slepeny štítkem, listy posloupně očíslovány.

Žádost o dotaci v oblasti sportu pro rok 2017 musí obsahovat následující povinné přílohy:
a) Kompletně vyplněný formulář žádosti o dotaci na podporu sportovní činnosti
b) Doklad o právní subjektivitě žadatele a o předmětu jeho činnosti
c) Doklad o bezdlužnosti formou čestného prohlášení
d) U směru č. 2 doložit doklad o vztahu ke sportovnímu zařízení, které je předmětem žádosti

Pravidla pro poskytnutí dotací jsou uveřejněna na www.praha1.cz – Sport – Dotace.

Přihlášky s veškerými požadovanými podklady, v zalepené obálce s adresou žadatele výrazně označené

„Dotace v oblasti sportu pro rok 2017“

se předkládají v souladu s Pravidly pro poskytnutí dotací v oblasti sportu pro rok 2017 do podatelny na adrese: Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1.

Uzávěrka podání žádostí o granty v oblasti sportovní činnosti je 28. února 2017 do 12 hodin.

Podrobnosti, pravidla a potřebné dokumenty a žádosti naleznete v tematické sekci Sport v rubrice Dotace.

Dotační program v oblasti sportu pro rok 2017

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR16_1404 ze dne 13. 12. 2016

Usneseni_RMC__UR16_1404_ze_dne_13.12.2016.pdf - 73,37 KB

Vyhlášení dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2017

Vyhlaseni_dotacniho_programu_v_oblasti_sportu_pro_rok_2017.pdf - 616,68 KB

Pravidla pro poskytnutí dotace v oblasti sportu pro rok 2017

Pravidla_pro_poskytnuti_dotace_v_oblasti_sportu_pro_rok_2017.pdf - 480,70 KB

Žádost o poskytnutí dotace v oblasti sportu pro rok 2017

Zadost_o_poskytnuti_dotace_v_oblasti_sportu_pro_rok_2017.pdf - 302,30 KB
Zadost_o_poskytnuti_dotace_v_oblasti_sportu_pro_rok_2017.doc - 59,00 KB

Formulář pro vyúčtování finančních prostředků přidělených v rámci dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2017

Formular_pro_vyuctovani_financnich_prostredku_pridelenych_v_ramci_dotacniho_programu_v_oblasti_sportu_pro_rok_2017.pdf - 288,98 KB
Formular_pro_vyuctovani_financnich_prostredku_pridelenych_v_ramci_dotacniho_programu_v_oblasti_sportu_pro_rok_2017.doc - 47,00 KB