Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Praha 1 podporuje jedinečné zařízení pro ženy v nouzi
6-12-2016

Praha 1 podporuje jedinečné zařízení pro ženy v nouzi

Ve zrekonstruovaných nebytových prostorech Městské části Praha 1 v Žitné 35 bylo otevřeno nové charitní středisko, které se věnuje ženám v nepříznivé sociální situaci, akutně ohroženým ztrátou bydlení a vyžadujícím speciální péči a pomoc. Projekt je společnou aktivitou hlavního města, které na rekonstrukci poskytlo dotaci, MČ Praha 1, jež prostory zrekonstruovala, a Arcidiecézní charity Praha.

Městská část Praha 1 získala od hlavního města téměř pětimilionovou dotaci na rekonstrukci nebytových prostorů v Žitné 35, které pak byly pronajaty Arcidiecézní charitě Praha. Ta na této adrese nyní prostřednictvím Farní charity Praha 1 provozuje úspěšný projekt Máří, který Praha 1 dlouhodobě dotačně podporuje. Jeho posláním je vyhledávat ženy bez přístřeší v jejich prostředí a postupně s nimi, po navázání důvěry, nalézat cesty z tíživé sociální situace.  

„Ženy jsou tou ohroženější částí dospělé populace. Hlavní město Praha poskytuje mužům ve spolupráci s různými neziskovými organizacemi celou řadu zázemí obdobného typu. Ženy ale zůstávají poněkud stranou, a to určitě není dobře. Statistiky a odborná veřejnost potvrzují, že ženám bez vlivu mužů je možné efektivně pomáhat s návratem do běžného života, a to je velmi potřebným cílem tohoto projektu,“ vysvětlil radní hlavního města pro sociální problematiku a 1. zástupce starosty MČ Praha 1 Daniel Hodek.

Ženy sice tvoří mezi osobami bez přístřeší menšinu – zhruba dvacet procent, vyžadují ale speciální pomoc a přístup. Kromě pomoci klientkám středisko pomůže eliminaci patologických jevů souvisejících se ztrátou bydlení, jako jsou nepřiměřené využívání veřejných prostor a městské hromadné dopravy, šíření infekčních a parazitických onemocnění, drobná kriminality, pouliční žebrota apod. Projekt tak má a bude mít i pozitivní dopad na obyvatele Městské části Praha 1.

„Ve středisku naleznou pomoc a útočiště ženy, případně i jejich děti, které nemají stálý a bezpečný domov, žijí v nedůstojných a nevyhovujících podmínkách, popřípadě jsou touto situací ohroženy,“ uvedla iniciátorka spolupráce a předsedkyně sociálního výboru Prahy 1 Šárka Táborská. Takové zařízení podle ní dosud citelně chybělo. „Sociálně vyloučené ženy nebo ty, kterým tato situace teprve hrozí, díky středisku dostanou tolik potřebnou speciální péči, možnost získat zpět svou jedinečnost a ženskost, šanci začlenit se zpět do většinové společnosti a v neposlední radě zajistit si stabilní bydlení a zaměstnání,“ doplnila Šárka Táborská.

Středisko klientkám poskytne veškerou sociální a právní pomoc, poradenství, pomoc při hledání zaměstnání a umožní jim zapojení do volnočasových aktivit. Součástí projektu je i komunitní centrum pořádající osvětové akce, přednášky a workshopy.

Ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec poděkoval Praze 1 a vedení hlavního města za vznik centra. „Určitě by se všechno nepodařilo bez paní předsedkyně Táborské, která si tento projekt a jeho klientky vzala za své… To se nám ještě nestalo, aby pro nás někdo nějaké prostory zrekonstruoval a pak nám je ještě poskytl,“ ocenil Jaroslav Němec.

„Spojili jsme síly a společně hledali vhodné prostory, až jsme našli tyto, které léta zely prázdnotou a byly zdevastované – a teď jsou opravdu nádherné. Padá mi kámen ze srdce,“ reagovala Šárka Táborská.

Podle pražského radního Daniela Hodka je projekt ukázkou toho, jak mohou spolupracovat městské části a Magistrát hl. m. Prahy. „Je také ukázkou cesty, kterou bychom se měli vydat: budováním kapacitně menších a po Praze rozptýlených center, aby nebyly zatěžovány jen některé lokality,“ řekl Daniel Hodek.

Otevření prostorů v Žitné ulici se zúčastnili i ředitelka Farní charity Praha 1 Lucie Růžková Rybárová a kardinál Dominik Duka. „Během posledních let jsme vystřídali tři různá místa a hrozilo ukončení našich služeb. Bez odvahy a nasazení Šárky Táborské bychom tady nebyli,“ vyzdvihla ředitelka Farní charity Praha 1.

Kardinál Dominik Duka ocenil schopnost účastníků podat si ruce a spolupracovat. „Děkuji za krásný dárek, který jste přichystali těm, kteří ho budou potřebovat více než něco jiného. Pán Bůh zaplať,“ poděkoval hlavní představitel katolické církve u nás.

FOTO (C) Městská část Praha 1