Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Připomněli jsme si svatého Václava, patrona české země
27-9-2016

Připomněli jsme si svatého Václava, patrona české země

V uplynulých dnech si celá naše země připomněla památku a odkaz svatého Václava. Oslavy pak vyvrcholily tradiční poutí do Staré Boleslavi a mší v tamějším kostele. V předvečer oslav, 27. září, se pod Václavovou sochou na Václavském náměstí v Praze konalo tradiční Svatováclavské duchovní zastavení, kterého se – stejně jako každý rok – zúčastnili kardinál Dominik Duka a starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. 

„Osobnost knížete Václava byla inspirací pro našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka i pro našeho prvního polistopadového prezidenta Václava Havla. Byla inspirací pro naše předky v uplynulých staletích i měla by být i pro nás v současnosti. Svatý Václav nás svým odkazem posiloval v dobách ztrácející se národní identity, stejně tak i během nacistické a komunistické diktatury. A posiluje nás dodnes,“ uvedl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

Václav byl synem knížete Vratislava (mladšího syna Ludmily a prvního doloženého knížete Bořivoje I.) a Drahomíry. Jako předpokládaný rok narození bývá na základě kombinace údajů v legendách uváděn rok 907. Podle historicky nepodložené místní pověsti se Václav narodil na hradišti ve Stochově u Lán, poblíž dubu sv. Václava, který tam dodnes stojí.

Václavovy výchovy se ujala jeho babička Ludmila. Podle tradice se mu na Budči dostalo v té době u panovníků neobvyklého vzdělání, které zřejmě spočívalo ve studiu především latinského žaltáře – knihy obsahující žalmy. Pozdější staroslovanské legendy zmiňují i studium slovanských knih.

„Svatý Václav byl panovníkem vzdělaným i moudrým a měl rovněž potřebný rozhled, což nám pak jako národu zajistilo důležité místo v Evropě až do dnešní doby. A na nás teď je, abychom toto místo neztratili,“ pronesl kardinál Dominik Duka. 

Kníže Václav byl zavražděn ve Staré Boleslavi, a to buď rukou mladšího bratra Boleslava, nebo alespoň z jeho rozkazu. Mělo se tak stát 28. září roku 935. Pronásledováni a zabíjeni byli i Václavovi stoupenci. Kristiánova legenda o tom praví: „Vrahové svatého mučedníka rychlou jízdou do Prahy pospíšili a všechny jeho přátele rozličným způsobem krutě zahubili a jejich děti zaživa do hloubi řeky Vltavy potopili.“

Lebka svatého Václava, která je již od středověku předmětem úcty, je dodnes vnímána jako symbol české státnosti. Je proto také stále velmi bedlivě střežena. Je uložena v metropolitní pokladnici pražské katedrály, která je běžně nepřístupná, a je vystavována jen při výjimečných příležitostech.

Karel IV. nechal pro lebku zhotovit svatováclavskou korunu, nejstarší součást českých korunovačních klenotů. Lebka je jedním z nejdůležitějších ostatků přemyslovského knížete, které se dochovaly.

FOTO (C) Městská část Praha 1