Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Akademie kultury a umění pro seniory
5-9-2016

Akademie kultury a umění pro seniory

ZUŠ Praha 1, Biskupská 12 - Akademie kultury a umění pro seniory

Vážení a milí Pražané,

dovolujeme si vám na těchto řádcích představit Akademii umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy. Jedná se o unikátní projekt, který má za cíl otevřít brány základních uměleckých škol v naší metropoli seniorům, nabídnout jim možnost aktivního trávení volného času, umožnit jim uměleckou seberealizaci a posílit jejich kulturní a sociální vazby. V průběhu bezplatného tříletého studia si mohou naši spoluobčané v důchodovém věku za podpory odborných pedagogů i žáků základních uměleckých škol vyzkoušet celou řadu uměleckých a kulturních aktivit a věnovat se naplno hudbě, výtvarnému umění, tanci či například divadlu. To vše bez jakýchkoliv talentových či příjímacích zkoušek a bez jakéhokoliv průběžného hodnocení. Zkrátka, pouze pro radost!

Vážení senioři, rádi vás uvítáme při studiu na Základní umělecké škole v  Biskupská 12, Praha 1.

Akademii umění a kultury hlavního města Prahy jsme založili z vlastní iniciativy. Přišlo nám prospěšné, abychom nejenom dětem, ale i starším spoluobčanům nabídli možnost věnovat se hudbě, výtvarnému umění, tanci a divadlu. Věříme, že tak můžeme přispět k posílení jejich duševní i fyzické kondice, potěšit je uměleckou tvorbou a více je tak zapojit do kulturního života. Moderní společnosti dnes nekladou akcent pouze na prodlužování délky života, ale především na podporu zvyšování jeho kvality. Školu chceme otevřít pro všechny generace a vytvořit tím skutečný prostor mezigenerační komunikace a solidarity. Naši žáci tak získají zkušenost, že potkávání seniorů, kteří s nimi ve stejné škole studují umění,je přirozená součást života.

Jaké jsou podmínky k přijetí?

Podmínkou přijetí ke studiu je zájem o vzdělávání a dosažení seniorského věku.
Škola může přijmout ke studiu držitele průkazu ZTP a v případě dostatečných kapacitních možností i studenty ve věkové kategorii 55 + a také ty, kteří zatím nedosáhli věku potřebného pro přiznání starobního důchodu.

Závazné přihlášky do studia pro akademický rok 2016/2017
se podávají v období od 1. do 19. září 2016

Jak se můžete přihlásit ke studiu?

a) v kanceláři školy, kam doručíte vyplněný formulář, který máte od učitelů nebo od vedení školy
b) elektronicky na odkazu: http://zus-biskupska.cz/prihlaska.php  po vyplnění formuláře můžete přímo odeslat
c) zasláním naskenované přihlášky na adresu: akademie.biskupska@seznam.cz, kam můžete zaslat také své dotazy, připomínky a názory 

Kde najdete přihlášku?

1) Přihlášku si můžete osobně vyzvednout na obou pracovištích školy: v Biskupské 12 - v kanceláři nebo u učitelů - nebo Na Poříčí 1 - u učitelů
2) Najdete ji také zde na webovách stránkách v kapitole "Přihláška ke stažení"
3) Můžete ji vyplnit přímo na webových stránkách a hned odeslat - viz odkaz v kapitole "Jak se můžete přihlásit ke studiu"

Bližší informace získáte také na telefonním čísle 608 033 384.
Další informace najdete na stránkách školy zde www.zus-biskupska.cz/index.php?part=akademie  Odkaz na externí stránky

Těšíme se na Vás!

Aleš Chalupský, ředitel školy


 

ZUŠ Praha 1, Biskupská 12 - Akademie kultury a umění pro seniory