Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Pravidla grantového řízení pro "Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2017"
5-9-2016

Pravidla grantového řízení pro "Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2017"

 Pravidla grantového řízení pro

„CELOMĚSTSKÉ PROGRAMY PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO ROK 2017“

Vyhlášené programy: Program č. 1: Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy
Program č. 2: Program na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy s výjimkou škol vysokých
Program č. 3: Program na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem Prahou
Program č. 4: Program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
Program č. 5: Program prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených hlavním městem Prahou
Program č. 6: Program na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy

Lhůta pro podání žádosti: od 19. 9. do 7. 10. 2016 - pro všechny programy.

>>> Kompletní znění vyhlášení programu pro rok 2017 a pravidla podávání žádostí ke stažení ve formátu Adobe PDF <<<

Podrobné informace, formuláře a postup pro elektronické vyplnění žádosti najdete zde: www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/vzdelavani/celomestke_programy_podpory_vzdelavani_2017.html  Odkaz na externí stránky