Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Přátelství Prahy 1 a Trenta posílil pomník umělci
27-6-2016

Přátelství Prahy 1 a Trenta posílil pomník umělci

Severoitalské Trento, partnerské město Prahy 1, zdobí od 25. června pamětní deska sochaře Miloše Borče. Nachází se v parčíku v těsném sousedství kostela Panny Marie Sněžné a při slavnostním aktu ji společně odhalili představitelé obou samospráv za účasti dcery sochaře a její rodiny, zástupců obou radnic a českých i italských obyvatel a návštěvníků města.

Pamětní deska byla vytvořena a nainstalována za společného úsilí starostů Trenta Alessandra Andreatty a Prahy 1 Oldřicha Lomeckého. „Kulturní vazby jsou velmi důležité, kultura je prostředí, které slouží jako most mezi jednotlivými národy a je pro nás velkou radostí, že jeden takový most mezi Trentem a Prahou 1 na sebe nyní bere tuto konkrétní podobu,“ uvedl při odhalování starosta Trenta. „Ráda bych poděkovala všem, kteří přispívají k dialogu mezi národy pomocí kulturního sbližování a vzájemného poznávání. Příběh sochaře Miloše Borče ukazuje, že vazby mezi Trentem a Prahou existovaly již dávno předtím, než byla podepsána smlouva o partnerství v roce 2002,“ zmínila ve svém projevu Renata Sabongui, vedoucí delegace a členka Kulturní komise Rady MČ Praha 1. Kromě ní se návštěvy Trenta a odhalení desky za Prahu 1 ještě zúčastnili Marie Hrabovská za oddělení vnějších vztahů a Dorian Gaar, referent zahraničních vztahů.

Návštěva partnerského města Trenta a odhalení pamětní desky a se uskutečnily v rámci letošních oslav patrona města sv. Vigilia „Feste Vigiliane“. Ty jsou každoročním společenským vrcholem dění ve městě a rovněž příležitostí k setkání představitelů partnerských měst.

Sochař Miloš Borč se narodil v Trentu v prosinci 1912. Jeho otec byl český důstojník z rakousko-uherského císařství a matka pocházela z Trenta. Po 1. světové válce se rodina přestěhovala do Prahy, kde Miloš Borč absolvoval Umělecko-průmyslovou školu pro zlatníky a rytce, Umělecký institut a promoval na Umělecké akademii. Po četných cestách v Itálii se v roce 1967 vrátil zpět do Trenta, kde žil až do své smrti v roce 2001.

Borč působil v mnoha odvětvích, jako umělecký zlatník, sochař a malíř a dokázal zanechat nezaměnitelnou stopu svého rafinovaného moderního stylu. Portrétoval četné osobnosti z oblasti kultury, politiky či vědy a dočkal se četných ocenění kritiky za plastickou a psychologickou dynamiku, u níž vyniká absolutní vyznání v anatomické struktuře. V pozdních dílech, jako například bronzových sochách, koních a ženských aktech, jejichž příprava spočívala v úžasných náčrtech a ve studii o bronzu a železu, převládá minimalistická linie, která dodává dílu okamžitou dynamiku, jež je zároveň vitální a smyslná.

Instalaci a odhalení pamětní desky ocenil i starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. „Jsem velmi rád, že se společnou prací podařilo tento důležitý projekt dotáhnout do konce a přispět k posílení již tak dobrých vazeb mezi Prahou 1 a Trentem,“ pochválil pomník starosta Prahy 1.

 FOTO (C) Městská část Praha 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15