Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Společně proti bariérám
9-5-2016

Společně proti bariérám

Radní pro bezpečnost a prevenci kriminality Prahy 1 Ivan Solil a předsedkyně Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku Šárka Táborská se zúčastnili besedy pořádané Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR (SONS), která si do své klubovny v Krakovské ulici pozvala kromě nich také policejní odborníky z oddělení tisku a prevence. Tématem setkání byly mimo jiné bariéry v centru města. 

„Městská část Praha 1 dlouhodobě podporuje organizace pracující s handicapovanými občany a také s nimi samozřejmě diskutuje o problémech, které tyto lidi trápí a s jejichž řešením se jim snaží pomáhat. K nim samozřejmě patří i bezpečnost nevidomých při pohybu v centru města a faktory, které ji ovlivňují,“ vysvětlil člen Rady MČ Praha 1 Ivan Solil.

Spolu s Šárkou Táborskou přišel do sídla SONS, aby si oba vyslechli problémy nevidomých a aby se je spolu s nimi pokusili v maximální možné míře odstranit. „Velkým problémem jsou například letní předzahrádky restaurací, reklamní poutače před provozovnami, zaparkovaná kola a motocykly, ale také třeba bezbariérové sjezdy na chodnících,“ vyjmenovala Šárka Táborská.

Jak oba představitelé radnice první městské části zdůraznili, řada problémů a bariér by se dala odstranit poměrně rychle. Je ale třeba, aby si lidé bez handicapu, umísťující do veřejného prostoru právě zmíněné reklamní poutače, kola a další překážky, uvědomili, že jsou mezi námi ti, pro které taková nečekaná bariéra na jejich každodenní cestě po chodníku může znamenat nejen nepříjemnost, ale i nebezpečí zranění.

Ivan Solil a Šárka Táborská se proto s představiteli Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR domluvili na setkání s odborníky z odboru dopravy Úřadu Městské části Praha 1, na kterém společně prodiskutují nejproblematičtější místa a lokality i způsoby a možnosti řešení konkrétních bariér.

S velkým zájmem se také setkala beseda se zástupkyněmi oddělení tisku a prevence Policie ČR – Krajského ředitelství hl. m. Prahy. „Naše přednáška se zaměřila na prevenci ve velmi důležité oblasti osobního bezpečí nevidomých osob,“ vysvětlila jedna z přednášejících Markéta Klvaňová.

FOTO (C) Městská část Praha 1