Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Čeští školáci hostí francouzské přátele
15-4-2016

Čeští školáci hostí francouzské přátele

Slavnostního uvítání se ve středu dostalo studentům a žákům z jihofrancouzského města Nîmes a jejich českým přátelům ze ZŠ Brána jazyků, kteří se o ně během jejich výměnného pobytu v Praze starají. A jak jsme se dozvěděli, tak vzorně. České i francouzské školáky přivítala na Staroměstské radnici radní Prahy 1 pro školství a občanskou společnost Eva Špačková.

 „Kontakty studentů z Prahy 1 a jihofrancouzského města Nîmes mají dlouhou historii, ale nejen to: spolupráce a partnerství mezi našimi městy, školami a dalšími subjekty fungují i dnes, a to na základě partnerské smlouvy podepsané už v roce 1967. Já jsem samozřejmě velmi ráda, že ji využívá naše mladá generace – česká i francouzská, protože to pro ně, bez ohledu na národnost, znamená velkou příležitost a zkušenost,“ prohlásila radní Eva Špačková.  

 Francouzští studenti z Collège Jean Rostand jsou během svého týdenního pobytu ubytováni u žáků ze ZŠ Brána jazyků, a jak nám prozradila učitelka francouzštiny a nositelka jednoho z nejstarších francouzských vyznamenání, Řádu akademických palem, Markéta Šafránková, mladí Češi a jejich rodiny se svého úkolu ujali opravdu naplno, včetně výletů do blízkého i vzdáleného okolí Prahy s tamějšími památkami a zajímavostmi.  

 Součástí oficiálního programu pak jsou Pražský hrad, Terezín, Nižbor a další pamětihodnosti a atrakce. „Věřím, že se našim francouzským přátelům u nás líbí, stejně jako jejich českým protějškům na jihu Francie,“ uvedla Eva Špačková, která si kromě pěkného přivítání a prohlídky Staroměstské radnice pro děti a jejich pedagogy přichystala malé dárky.

 Nîmes bylo založeno na pohostinném místě u přírodních pramenů. Zdejší pozemky věnoval kolem roku 31 př. n. l. císař Augustus svým věrným legionářům. Emblém z jeho pamětní mince – palma s krokodýlem – se také stal znakem města. Památky z doby antické, včetně nedalekého akvaduktu Pont du Gard, zdobí město dodnes.

 Za středověku zchudlé a zdecimované město, ochuzené emigrací převážně protestantského obyvatelstva, se vzpamatovalo až za průmyslové revoluce. V Nîmes má původ slovo „denim“ a byly zde poprvé použity Jacquardovy stavy. Ze slavných rodáků je třeba připomenout spisovatele Alphonse Daudeta, básníka Jeana Reboula a především profesora, spisovatele, historika a příznivce někdejšího Československa Ernesta Denise.

 V Nîmes byla také v roce 1924 založena na tamějším lyceu česká sekce pro studenty – chlapce. První česká sekce byla otevřena už v roce 1920 na Carnotově lyceu v Dijonu. V roce 1923 byla v Saint-Germain-en-Laye nedaleko Paříže zřízena sekce pro dívky. U zrodu českých sekcí ve Francii stály významné osobnosti – Edvard Beneš, Ernest Denis a další.

Dnes existují celkem dvě sekce (na Carnotově lyceu v Dijonu a na Lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes), které představují jeden ze stěžejních pilířů česko-francouzské spolupráce, neboť vzdělávají mladé české studenty a studentky, kteří nejenže po absolvování tohoto studia ovládají oba jazyky, ale zároveň dokonale znají kulturní odlišnosti obou zemí. Tito mladí absolventi českých sekcí ve Francii jsou hlavním pojítkem mezi Českou republikou a Francií.