Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
V MŠ Opletalova se diskutovalo na téma inkluze
31-3-2016

V MŠ Opletalova se diskutovalo na téma inkluze

V integrované mateřské škole v Opletalově ulici se sešly radní pro školství Městské části Praha 1 Eva Špačková (ODS) a poslankyně Poslanecké sněmovny ČR Mgr. Nina Nováková (TOP 09), která se dlouhodobě zabývá školstvím a jeho palčivými otázkami – inkluzí a šikanou ve školách. Hostitelkou byla ředitelka školky Jitka Enderst Moravcová, která návštěvu nejprve provedla po školce, kde paní poslankyně předala dětem dárky a podrobně se seznámila s provozem MŠ.

Paní ředitelka poté obě dámy seznámila se svými zkušenostmi a názory na téma inkluze. „Rodiče dětí, které vyžadují speciální péči, často trvají na tom, aby byly jejich děti zařazeny do běžných tříd. To je však často na úkor samotného dítěte, které by ve speciální třídě mohlo udělat mnohem větší pokrok, protože by mu tam byla věnována zvláštní a odpovídající péče,“ popsala své zkušenosti ředitelka MŠ Opletalova. Právě součástí MŠ Opletalova je jedna třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. V malém kolektivu jsou tu vzdělávány děti pod vedením speciální pedagožky. Pro děti, které do mateřské školy přicházejí nově, je připraven adaptační program. Vždy se zvažuje individuální situace každého dítěte a možnosti jsou v této mateřské škole opravdu rozmanité.

Ideálním modelem inkluze je jedna speciální třídu, kde se bude dětem věnovat potřebná péče a poté společné aktivity s ostatními dětmi. Tento model v sobě spojuje potřebnou socializaci ale také speciální přístup, který tyto děti potřebují. Ne každá škola si však s ohledem na prostory může tento model dovolit. Jsem ráda, že radnice podpořila můj návrh na rozšíření stávajících prostor přisloučením dlouho nevyužívaných ploch nad školkou. Po rekonstrukci se kapacita školky zvětší o jednu třídu a multifunkční prostor, který nahradí chybějící hřiště a zahradu,“ říká radní Špačková.

K zásadám výchovného působení této mateřské školy patří pozitivní přijetí každého dítěte, podnětnost prostředí, individuální působení na děti, vytváření citové a sociální jistoty nebo příprava na další etapu vzdělávání.