Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Strážníci městské policie začali pokutovat neukázněné jezdce na segwayích
14-3-2016

Strážníci městské policie začali pokutovat neukázněné jezdce na segwayích

Začátkem března vešla v platnost novela zákona o silničním provozu, která kromě definice osobních přepravníků a určení pravidel jejich pohybu nyní nově umožňuje obcím regulovat pohyb segwayů na svém území. Příprava regulace formou nařízení hlavního města Prahy schvalovaného radou již probíhá, ale městská policie díky novele koná již nyní a začala vůči neukázněným jezdcům na segwayích uplatňovat zákon.

Počínaje pátkem 4. 3. 2016 začala městská policie v ulicích hlavního města pokutovat jezdce na segwayích, kteří porušují pravidla schválená v novele zákona a dopouštějí se tudíž přestupku. Kontroly v ulicích mají první výsledky, a jak se zdá, také pozitivní vliv na pohyb segwayů v centru města. Během uplynulého víkendu tak bylo pokutováno 13 skupin, které se na segwayích pohybovaly rychleji, než umožňuje zákon, tedy rychlostí vyšší než je rychlost chůze nebo se pohybovaly na chodníku vedle sebe. Městská policie bude v započatých akcích pokračovat a kontroly bude provádět i nadále. „Jsem přesvědčen, že možnost postihu neukázněných a nebezpečných uživatelů vozítek segway ze strany městské policie může výrazně zlepšit situaci a řešit daný problém dříve než bude nařízení Rady hlavního města Prahy schváleno,“ říká místostarosty Prahy 1 pro dopravu Richard Bureš.


Turista na přepravníku Segway na chodníku mezi turisty u Prašné brány, v Celetné ul.

Autor: ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41314840