Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Plánované změny v tramvajové dopravě
28-1-2016

Plánované změny v tramvajové dopravě

Společnost Ropid připravuje změny v tramvajové dopravě, o nichž zatím Městská část Praha 1 není informována. Městská část Praha 1 informovala v prosinci loňského roku společnost Ropid o svých požadavcích. Tyto požadavky vycházely plně z požadavků vás, občanů Prahy 1. Chcete-li naše požadavky podpořit, zúčastněte se prosím ankety, kterou vyhlásila společnost Ropid (http://www.ropid.cz/tiskove-informace/do-zmen-tramvaji-se-zapoji-verejnost-formou-ankety__s193x3559.html). Odpovídat můžete na emailovou adresu: tramvaje@ropid.cz a doprava@praha1.cz

Požadavky Prahy 1

1. Požadavek na zachování plného provozu tramvajové linky 14
V rámci nerealizované „Úpravy tramvajových linek po otevření úseku metra V.A“ bylo původně k dubnu 2015 navrhováno omezení plného provozu tramvajové linky 14, a to především omezení večerního a víkendového provozu, tedy jejího ponechání jen na špičky pracovních dnů. Přestože následně k avizovanému omezení nedošlo, tak jako k mnoha jiným navrhovaným změnám, předkládá Městská část Praha 1 z opatrnosti požadavek na plné zachování provozu tramvajové linky 14. Jakákoliv změna spočívající v omezení linky je pro nás nepřijatelná.

2. Požadavek na zavedení linky spojující náměstí Republiky a Malostranské náměstí
Již v rámci připomínek z března tohoto roku jsme jasně deklarovali, že technické důvody rozdělení linky 294 chápeme, ale můžeme je akceptovat jen v případě nahrazení propojení obou břehů jinou alternativou. Propojení úseku tramvajovou linkou je žádáno z řad obyvatel Prahy 1 i návštěvníků.
Pro Městskou část Praha 1 není důležité, zda tramvajová linka pojede ze směru od Žižkova, nebo Karlína a ani směr, kterým bude pokračovat z Újezdu. Důležité pro nás je skutečně propojení oblasti náměstí Republiky a oblastí Malostranské náměstí/Hellichova

 3. Rozšíření minibusové linky
Trvalý záměr Městské části Praha 1 je rozšiřovat stávající či zavádět nové minibusové linky.
Jednou ze zvažovaných alternativ je rozšíření jedné ze stávajících linek tak, aby v případě nemožnosti zavedení linky dle předchozího bodu propojující oba břehy Vltavy, bylo toto realizováno prostřednictvím minibusu. Navrhujeme následující varianty:

Varianty týkající se linky 194:

Varianta 1
Stávající zastávka Pařížská/Široká a dále nově - Kaprova – Letenská (průjezd splítkou po tramvajovém tělese) – Malostranské náměstí – Karmelitská – Újezd – Vítězná – Smetanovo nábřeží – Novotného lávka – Mariánské náměstí a dále po současné trase linky 194 (se zřízením zastávek ve jmenovaných ulicích).

Varianta 2
Stávající zastávka Staroměstská/Křižovnická a dále nově – Novotného lávka – Vítězná – Újezd – Karmelitská – Malostranské náměstí – Malostranské náměstí nad kostelem – Karmelitská – Újezd – Vítězná – Novotného lávka - Mariánské náměstí a dále po současné trase linky 194 (se zřízením zastávek ve jmenovaných ulicích).

4. Zastávka Malostranská
V souvislosti se změnami některých tramvajových linek a soustředění přestupového místa na zastávku Malostranská doporučujeme zvážit přípravu projektu na změnu velikosti tramvajové zastávky tak, aby velikostí odpovídala přiměřeně průměrnému obratu cestujících na zastávce.