Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Vyjádření MČ Praha 1 k petici za zachování bistra banh-mi-ba v Rybné ulici
25-1-2016

Vyjádření MČ Praha 1 k petici za zachování bistra banh-mi-ba v Rybné ulici

Provozovatelé bistra banh-mi-ba iniciovali v minulých dnech petici za zachování svého bistra v Rybné, přičemž uvedli, že jim MČ Praha 1 dala výpověď po týdnu provozu a dále zmínili, že obdrželi jistou nemorální nabídku, jak rozhodnutí Městské části zvrátit.

Městská část nezpochybňuje právo provozovatelů iniciovat petici za zachování svého bistra. Taková petice by ovšem měla obsahovat veškeré relevantní informace, aby nebyli případní petenti uváděni v omyl.

K čemu ve skutečnosti došlo?

Současní provozovatelé bistra koupili společnost, která na základě nájemní smlouvy užívá prostor vlastněný Prahou 1. Kdyby jednali od počátku korektně vůči pronajímateli, tak by tento svůj záměr pronajímateli také zajisté sdělili. Minimálně by od nich bylo prozíravé se informovat na historii této společnosti a na případné záměry pronajímatele s nebytovým prostorem v dalších letech. Dle nájemní smlouvy má navíc společnost provozovat snack bar specializovaný na prodej zeleninových salátů, pokrmů italské kuchyně a těstovin, což se neshoduje se skutečným provozem - bistro se zaměřením na vietnamskou kuchyni. Provozovatelé také provedli stavební úpravy nebytového prostoru bez předchozího souhlasu vlastníka prostoru.

Městská část Praha 1 zareagovala na výše uvedené způsobem, který běžně volí i soukromí vlastníci nebytových prostor. Rozhodně nejde o nestandardní postup. Načasování výpovědi (týden po otevření) souvisí s tím, že reakční doba městské části není díky množství nemovitostí taková, jako u majitele jedné nemovitosti. Výpověď bez udání důvodu je navíc běžně užívaným právním aktem, který umožňuje nájemní smlouva i legislativa (nájemní smlouva na dobu neurčitou dokonce musí obsahovat výpověď bez udání důvodu - jinak by byla smlouva nekonečná, nevypověditelná). Důvody výpovědi se provozovatelé prostřednictvím svého advokáta dozvěděli v prosinci, tedy před sepsáním této petice.

Položte si sami otázku, zda byste postupovali jako provozovatelé bistra. To znamená, že byste zaplatili za nákup nějaké společnosti s nájemní smlouvou vypověditelnou bez udání důvodu do tří měsíců, aniž byste jakkoliv jednali s majitelem nemovitosti a zároveň byste provedli stavební úpravy v rozporu s nájemní smlouvou a přitom nerespektovali účel nájmu?

Jde-li o údajné návrhy třetích osob, že jsou za poskytnutí finančních prostředků schopni zvrátit podanou výpověď, pak šlo jednoznačně o podvodné jednání těchto osob a již 21. 12. 2015 byl advokát provozovatelů vyzván, aby se s tímto neprodleně obrátil na Policii ČR. Usnesení o výpovědi je veřejně dostupné, není tak v moci městské části zabránit zneužití těchto informací třetími osobami, které se snaží získat podvodně finanční prostředky. Trestní oznámení ale nejspíš podáno nebylo, namísto toho provozovatelé uveřejnili jen kusé informace, kdy výsledek je značně manipulativní.

Městská část Praha 1 přitom postupovala vstřícně vůči provozovatelům. Po udělení výpovědi bylo vypsáno výběrové řízení na pronájem prostor, kterého se mohli zúčastnit a obhájit tak své působení v nebytovém prostoru. Nepodali ovšem přihlášku. Jejich advokát ve svém dopise uvádí: "Nepřihlášení se do výběrového řízení byla bohužel chyba, zapříčiněná provozem a řešením, zda trestně nestíhat nabídky třetích osob".

Na nespočtu jiných příkladů můžeme deklarovat, že mladým a inovativním podnikatelům Městská část Praha 1 pomáhá a podporuje je. Z výše uvedeného je patrné, že postup Prahy 1 není zvůlí či házením klacků pod nohy.

Tomáš Macháček
radní MČ Praha 1