Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Nejzajímavější statistické údaje z činnosti odboru matrik od roku 2008 do roku 2017
17-1-2018

Nejzajímavější statistické údaje z činnosti odboru matrik od roku 2008 do roku 2017

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  Počet narozených dětí * 4 5 2 3 0 1 5 3 3 2
  Počet zemřelých osob 652 560 520 485 524 480 434 460 425 485
  Počet uzavřených sňatků 1595 1458 1535 1985 1989 1939 1557 1239 1130 908
      z toho sňatků s cizincem 893 1110 1119 1586 1519 1663 1109 862 750 607
      z toho církevních sňatků 211 240 233 266 405 528 526 337 258 247
  Počet uzavřených partnerství 74 68 62 49 59 66 75 91 94 100
      z toho mužské páry 60 53 49 34 46 43 57 62 64 64
      z toho ženské páry 14 15 13 15 13 23 18 29 30 36
      z toho partnerství s cizincem 12 9 11 6 8 21 18 13 22 31
  Počet zapsaných rozvodů 540 519 512 467 401 419 377 328 340 348
  Zaniklé partnerství - - - - 12 12 12 11 24 32
  Souhlasné prohlášení o určení otcovství 146 180 162 200 179 190 163 188 192 165
  Žádosti o změnu jména a příjmení 68 58 60 60 48 40 43 58 44 40
  Žádosti o zápis do Zvláštní matriky v Brně 384 470 445 452 483 77 151 601 752 998

 

* Jelikož se na území MČ Praha 1 nenachází porodnice, jedná se o počet domácích porodů. Počet nově narozených dětí u občanů Prahy naleznete na hlavní stránce v sekci MČ Praha 1 - Pohyb obyvatelstva.