Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Granty na Opravu domovního fondu (GODF) na území Prahy 1 v roce 2016
23-12-2015

Granty na Opravu domovního fondu (GODF) na území Prahy 1 v roce 2016

Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2016

Mimořádné jednorázové příspěvky (granty) na
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 (GODF) pro rok 2016

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 a současně do tohoto procesu zapojit vlastníky těchto domů. Za tímto účelem vyhlašuje Městská část Praha 1 pro rok 2016 Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen grantové řízení), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové prostředky (granty).

Mimořádný jednorázový příspěvek (dále také jen „grant“) může být poskytnut výlučně na opravu bytového domu, nacházejícího se v územním obvodu Městské části Prahy 1.

Žádost o grant mohou předložit tito žadatelé:
- vlastníci domu (fyzická, právnická osoba)
- spoluvlastníci domu společně (fyzické, právnické osoby)
- společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Žádost o grant lze podat na opravy vztažené k plášti domu (npř. oprava fasád, oken, vrat, střech). Opravou se rozumí oprava nebo výměna stávající (fyzicky existující) části nemovitosti, nikoliv nová investice.

V odůvodněných případech havarijního stavu lze podat žádost na opravy vztažené ke společným částem domu (stoupačky, výtahy atp.). Opravou se rozumí oprava nebo výměna stávající (fyzicky existující) části nemovitosti, nikoliv nová investice. Na opravy vztažené ke společným částem domu je vyčleněna částka max. do 20% celkového objemu rozdělovaných mimořádných jednorázových příspěvků (grantů).

Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než 50% skutečných nákladů.

Maximální výše grantu pro jednoho žadatele je částka 1.500.000,- Kč.

Další podrobné informace a podmínky přidělení grantů najdete v dokumentu "Podmínky poskytnutí grantu" zde dole.Kontakt:

MUDr. Jan Votoček, radní pro finance a privatizaci,
tel. 221 097 226 email: jan.votocek@praha1.cz
, 5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Mgr. Monika Mlejnková, asistentka radního, granty na opravu domovního fondu,
tel. 221 097 168 email: monika.mlejnkova@praha1.cz
, 5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE 14. BŘEZNA 2016 V 18:00 HOD.!

GODF 2016 - Podmínky a pravidla pro poskytování, užití a vyúčtování

GODF_2016_Podminky_poskytnuti_grantu.pdf - 376,93 KB

GODF 2016 - Harmonogram

GODF_2016_Harmonogram.pdf - 192,87 KB

GODF 2016 - Kontaktní místo

GODF_2016_Kontaktni_misto.pdf - 55,78 KB

GODF 2016 - Formulář přihlášky

GODF_2016_Formular_prihlasky.pdf - 400,96 KB

GODF 2016 - Nerozebíratelný způsob - ukázka

GODF_2016_Nerozebiratelny_zpusob_prihlasky_ukazka.pdf - 513,31 KB

GODF 2016 - Smlouva o poskytnutí grantu

GODF_2016_Smlouva_o_poskytnuti_grantu.pdf - 390,21 KB

GODF 2016 - Smlouva o dílo (s přenesenou daňovou povinností)

GODF_2016_Smlouva_o_dilo_s_PDP.pdf - 452,26 KB

GODF 2016 - Smlouva o dílo (bez přenesené daňové povinností)

GODF_2016_Smlouva_o_dilo_bez_PDP.pdf - 451,55 KB

GODF 2016 - Čestné prohlášení k podpoře z veřejných prostředkůn (de minimis)

GODF_2016_Cestne_prohlaseni_dotaznik_k_verejne_podpore.pdf - 633,09 KB