Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo rozpočtové provizorium
15-12-2015

Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo rozpočtové provizorium

Praha 1 bude v roce 2016 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Zastupitelé Městské části Praha 1 na svém úterním zasedání totiž schválili na návrh Rady MČ Praha 1 výdaje i příjmy pro rok 2016 ve stejné výši – 697 milionů korun. Vzhledem k tomu, že Hlavní město Praha dosud rozpočet metropole neschválilo, přijali zastupitelé Prahy 1 zatím „rozpočtové provizorium“.

„Podíl Hlavního města Prahy na rozpočtu Městské části Praha 1 je pouhých deset procent, což je velký rozdíl v porovnání s ostatními městskými částmi, u nichž je to procento vyšší. Navíc situace na úrovni hlavního města je natolik nejistá a nepřehledná, že bylo lepší se schvalováním nečekat,“ vysvětlil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký s tím, že desetiprocentní podíl hlavního města na rozpočtu Prahy 1 bude do schválení magistrátního rozpočtu kryt z rezerv MČ Praha 1.

Pro schválení rozpočtového provizoria hlasovalo 14 zastupitelů, 2 byli proti a 7 se zdrželo. „Zdržujeme se hlasování s tím, že se zúčastníme podrobné rozpravy o jednotlivých položkách při projednávání konečné verze rozpočtu v novém roce,“ prohlásil opoziční zastupitel Petr Hejma.  

Zastupitelstvo Městské části Praha 1 také schválilo plán nákladů a výnosů ekonomické činnosti ve výši 402 miliony a 776 milionů korun s tím, že plánovaný hospodářský výsledek by měl tedy před zdaněním činit 374 miliony korun.

Konečný návrh rozpočtu Městské části Praha 1 projednají zastupitelé po schválení rozpočtu Hlavního města Prahy.


Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo rozpočtové provizorium

Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo rozpočtové provizorium

Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo rozpočtové provizorium

Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo rozpočtové provizorium

FOTO (C) Jiří Hadač

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6