Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Praha 1 obsadila 2.místo v hodnocení webových stránek pro podnikatele
9-12-2015

Praha 1 obsadila 2.místo v hodnocení webových stránek pro podnikatele

Rychlá a srozumitelná komunikace, přehledné webové stránky s dostatečnými informacemi pro podnikatele a dobré hospodaření vedení města - to jsou kritéria hodnocení a výzkumu "Město pro byznys", jehož vyhlašovatelem je Týdeník Ekonom.  V letošním ročníku se v kategorii "Obsah webových stránek z pohledu podnikatele" umístila Městská část Praha 1 na druhém místě, vzhledem k vyrovnané kvalitě webových stránek shodně s dalšími městy Aš, Mohelnice, Rakovník a Děčín.

 Město pro byznys - Praha 1 získala 2.místo v hodnocení webových stránek pro podnikatele v roce 2015

V kategorii webových stránek jsou hodnoceny oficiální stránky města z hlediska rozsahu a umístění informací pro podnikatele.

V rámci výzkumu, který zpracovává analytická agentura Datank, jsou v průběhu každého ročníku vyhodnoceny stovky statistických dat, která mají za cíl rozvinout důstojnou a věcnou diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v České republice.

„Novinkou letošního ročníku výzkumu je pozměněný harmonogram, konkrétně harmonogram krajských setkání. Regionální kola a následně celostátní vyhlášení výsledků výzkumu se uskuteční v únoru a březnu příštího roku. Potkáme se ve všech čtrnácti krajích a zástupce těch nejlepších radnic z celé České republiky přivítáme na slavnostním vyhlášení na konci zimy v Praze,“ osvětlil ředitel výzkumu Petr Lutonský.

Město pro byznys? Jediný výzkum svého druhu

Ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys již osmým rokem hodnotíme 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí hlavního města Prahy. Jednotlivá města jsme hodnotili na základě tvrdých dat, jako jsou například podíl mladých lidí mezi nezaměstnanými, či poskytování služeb a jejich cen. Součástí celkového hodnocení pak bylo také vlastní šetření a průzkum mezi jednotlivými podnikateli například z hlediska spokojenosti s přístupem veřejné správy.

Unikátností výzkumu je jeho komplexnost a ojedinělost zpracování dat. Konkurenční projekty dosud přinášely důležité informace, avšak pro určení nejlepšího podnikatelského prostředí mají jen dílčí vypovídající hodnotu – informují podnikatele o rozvoji informačních služeb v regionu, aktivizují obyvatele, nebo se zaměřují pouze na velká města.

Cílem výzkumu je vytvořit diskusní platformu na téma možnosti podpory malého a středního podnikání ze strany samospráv. Organizátoři a partneři výzkumu jsou si velmi dobře vědomi, že úkolem samosprávy je vytvářet co nejlepší životní podmínky pro všechny a proto chtějí zprostředkovat jednotlivým radnicím dobré zkušenosti a nápady z ostatních regionů. Město pro byznys je srovnávacím výzkumem, do kterého se jednotlivá města nepřihlašují, ale jsou do vyhodnocení zařazena automaticky.

Město pro byznys je zde pro pracovníky městských úřadů, podnikatele, ale i pro širokou veřejnost. Z jeho výsledků je sestaven unikátní žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR.

V čem se Město pro byznys liší od podobných projektů?

Podstatou výzkumu je komplexnost a ojedinělost průzkumu. Dosavadní projekty přinášely důležité informace, avšak pro určení nejlepšího podnikatelského prostředí mají jen dílčí vypovídající hodnotu – informují podnikatele o rozvoji informačních služeb v regionu, aktivizují obyvatele, nebo se zaměřují pouze na velká města.

Srovnávací výzkum Město pro byznys se od ostatních projektů odlišuje nejen rozsahem, ale i množstvím sledovaných kritérií. Do výzkumu je automaticky zapojeno 205 měst s rozšířenou působností a 22 městských částí města Prahy. Město pro byznys zahrnuje všechny oblasti, které mají pro podnikatele a firmy strategický význam.

Další informace o tomto výzkumném projektu najdete zde www.mestoprobyznys.cz  Odkaz na externí stránky


Praha 1 získala 2.místo v hodnocení webových stránek pro podnikatele

Praha 1 získala 2.místo v hodnocení webových stránek pro podnikatele

Praha 1 získala 2.místo v hodnocení webových stránek pro podnikatele

FOTO (C) www.mestoprobyznys.cz