Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Žádáte o zprostředkování kontaktu? Od 1. ledna 2016 došlo ke zkvalitnění služby!
10-12-2015

Žádáte o zprostředkování kontaktu? Od 1. ledna 2016 došlo ke zkvalitnění služby!

K žádosti o zprostředkování kontaktu je možné připojit důvod pro zprostředkování kontaktu, který bude současně s kontaktními údaji kontaktující osoby sdělen při zprostředkování kontaktu prostřednictvím Ministerstva vnitra kontaktovanému.

O zprostředkování kontaktu bude kontaktující osoba vždy vyrozuměna, tj. Ministerstvo vnitra sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě.

V případě, že šetřením bude zjištěno, že kontaktovaná osoba zemřela, bude o této skutečnosti kontaktující vyrozuměn.
Údaje o datu a místě úmrtí budou nadále sděleny pouze osobě blízké.

Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra  Odkaz na externí stránky

Vytvořilo Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, 2015