Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Share the light – Šiřte světlo
6-12-2015

Share the light – Šiřte světlo

S nedělním západem slunce začal osmidenní židovský svátek světel chanuka. Při té příležitosti se na náměstí Jana Palacha konalo v neděli v podvečer už tradiční veřejné zapálení chanukových světel na obří menoře, která bude na náměstí stát do 14. prosince, kdy chanuka končí. Do té doby tam také je možné zhlédnout výstavu „Šiřte světlo“, která přibližuje historii a význam tohoto svátku.

Chanuka oslavuje vítězství světla nad tmou, čistoty nad zvráceností a ducha nad hmotou. Před více než jedenadvaceti stoletími byla oblast Izraele uchvácena syrsko-řeckou dynastií Seleukovců, kteří chtěli násilím helenizovat židovské obyvatele.

Navzdory přesile ale malá skupina Židů jednu z nejmocnějších armád tehdejšího světa porazila, vyhnala okupanty ze země a znovu vysvětila jeruzalémský Svatý chrám. Když ale jeruzalémští chtěli rozsvítit chrámový sedmiramenný svícen, našli jen jedinou nádobku s čistým olejem, která unikla znesvěcení. Toto malé množství oleje vydrželo zázrakem hořet po dobu osmi dní, dokud nebyl připraven rituálně čistý nový olej. Od následujícího roku se na počest této události začala z rozhodnutí rabínů slavit chanuka.

Dedikace nebo zasvěcení – takové významy má slovo chanuka, které bylo vytvořeno ze dvou slov: chanu (hebrejsky odpočívali) a kah, což je písmeno s numerickou hodnotou 25, jež odkazuje na 25. den měsíce kislev, kdy Židé (Makabejští) odpočívali po vyhrané bitvě nad Řeky a vpochodovali v triumfálním průvodu do Svatého chrámu v Jeruzalémě.

Chanuka je jediný židovský svátek, který Židé slaví venku, v ulicích, mimo své domovy. „Poselství chanuky je platné i dnes a ukazuje nám, že i malé světlo může rozehnat velkou temnotu. Je to židovská tradice, která k Praze a zejména pak k rozhraní Josefova a Starého Města patří už dlouhá staletí, stejně jako Židé, jejich kultura a moudrost jejich rabínů a dalších osobností,“ prohlásil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který se spolu s dalšími osobnostmi zúčastnil nedělní podvečerní akce na náměstí Jana Palacha.

Velvyslanec USA v České republice Andrew Schapiro připomněl zkušenosti své rodiny, neboť jeho matka se svými blízkými uprchla z Prahy před nacisty v roce 1939. Jak Andrew Schapiro přiznal, jeho rodiče při oslavách chanuky v USA nevěřili, že se světlo vrátí i do Prahy. „Navzdory vší beznaději svoboda nakonec zvítězila nad tyranií a já jsem velmi šťastný, že mohu chanuku, svátek světel, slavit v Praze,“ řekl americký velvyslanec.

První obří menora byla v Praze vztyčena na Malém náměstí v roce 1998. Následující dva roky stála na letenských schodech a od roku 2001 zaujímá každoročně své místo na náměstí Jana Palacha před Rudolfinem.

Více informací naleznete >> ZDE <<  Odkaz na externí stránky  a  >> ZDE <<  Odkaz na externí stránky .
Share the light – Šiřte světlo

Share the light – Šiřte světlo

Share the light – Šiřte světlo

Share the light – Šiřte světlo

Share the light – Šiřte světlo

FOTO (C) Jiří Hadač

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55