Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Bilance za rok 2015 z pohledu veřejného pořádku
4-12-2015

Bilance za rok 2015 z pohledu veřejného pořádku

Oblast bezpečnosti a především veřejného pořádku přechází po letní eskalaci do své „klidnější“ části. V něčem byla letošní jarní a letní sezóna horší, v něčem lepší. Především ty zhoršující se problematiky, byly diskutovány a zmiňovány během setkání s občany Starého Města. To se uskutečnilo 25. listopadu v klubu seniorů Haštalka a naznačilo, že osobní setkání zástupců městské části Praha 1 se svými občany musí pokračovat konzistentně.

Mezi nejčastěji zmiňovaná témata v rámci listopadového setkání patřil hluk z různých zdrojů a v mnoha podobách, segway či parkování. V nejednom z těchto nejčastěji zmiňovaných problémech, se snad začíná blýskat na lepší časy, a proto přinášíme krátký souhrn vývojů nejčastěji zmiňovaných problematik za rok 2015.

Segway
Problematiku osobních transportérů Segway započala Praha 1 řešit již v roce 2012. Za tu dobu však mělo hlavního města Praha dva primátory a jednu primátorku a Česká republika pak pět ministrů dopravy. Proběhly jedny předčasné volby do Parlamentu Poslanecké sněmovny České republiky a také řádné komunální volby do obecních zastupitelstev. Ke každé změně politického představitele je třeba připočítat také personální změnu aparátu nejbližších spolupracovníků, poradců a náměstků. To vše věc nějak nezlehčuje. Obzvlášť pokud se jedná o lokální problém v centru Prahy. Přesto Praha 1 ve svém tlaku na hlavní město Praha a Ministerstvo dopravy České republiky nepolevila. Především díky tomu můžeme nyní říci, že aktuální znění třetího čtení novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, umožňuje Praze 1, respektive hlavnímu městu Praha, získat možnost regulace pohybů segway. Ta by se mohla omezit na Pražské památkové rezervace. Praha 1 proto v současné době intenzivně jedná se zástupci obou komor parlamentu České republiky. Cílem je konečné obhájení a potvrzení opodstatněnosti snahy Prahy 1, o získání možnosti regulace pohybů segway na svém území.

Busking
Praha 1 není proti pouličnímu umění, ale není možné, aby bez ohledu na svoji kvalitu bylo prováděno na úkor lidí, kteří na Praze 1 bydlí nebo pracují. Kýžená změna k lepšímu přichází v podobě novely obecně závazné vyhlášky. Práce na ní začali již v roce 2013, ale finišují teprve v těchto dnech.

Nejen několikaleté negativní zkušenosti Prahy 1, ale především znalost stanoviska Ministerstva dopravy ČR, které busking nepovažuje za zvláštní užívání komunikace a proto na něj není možné uplatnit systém povolenek, byly určujícím faktorem pro návrh nové obecně závazné vyhlášky. Její obsah je tedy maximem možného. Rovněž zástupci městské policie považují znění vyhlášky za dobrý nástroj, jak negativním doprovodným jevům z především akustického buskingu čelit. Znění vyhlášky prošlo v tomto roce připomínkovým řízením, v rámci kterého se zástupcům Prahy 1 podařilo na půdě odborných výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy, prosazované znění vyhlášky obhájit. Finální slovo bude mít Zastupitelstvo hlavního města Prahy v dohledné době.

Ohňostroje
Ohňostroje jsou dalším výrazným zdrojem hluku. Jsou specifické v tom smyslu, že se provádějí celoročně. Svatby, podnikové a firemní večírky, soukromé oslavy. Zdá se, že důvodů pro uspořádání ohňostroje je kromě oslav nového roku čím dál tím víc. Vrcholem arogance a neúcty, byl ohňostroj v pátek 27. listopadu od 21:45 asi 70 metrů od západního břehu Slovanského ostrova, jehož doprovodné zvukové efekty vyvolaly u občanů Praha 1 šok.

K nutnosti věc bezodkladně řešit přispívá také fakt, že současná legislativa reprezentována především novým zákonem č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, přímo neumožňuje Praze 1, aby prostřednictvím Odboru životního prostředí rozhodovala, zda dojde k odpálení ohňostroje či nikoli.

Navíc ohlašovateli nemusí být na první pohled zcela zřejmé, komu se má konání ohňostroje ohlásit. V zákoně se mluví pouze o ohlášení příslušné obci, v jejímž správním obvodu se ohňostroj koná. Obcí je dle zákona hlavní město Praha, která může příslušné pravomoci přenést na městské části. To se prozatím nestalo, takže dle stávající platné legislativy zákona by se měly ohňostroje ohlašovat na Magistrátu hlavního města Prahy. V podstatě ale stačí ohňostroj dva dny předem ohlásit, a všechny povinnosti směrem k obci a jejím občanům jsou splněny.

Nové znění zákona č. 206/2015 Sb. však umožňuje, aby hlavní město Praha prostřednictvím obecně závazné vyhlášky stanovilo, kde bude možné ohňostroje odpalovat a kde nikoli. Hlavní město Praha tuto vyhlášku již připravuje, a městská část Praha 1 se na jejím vzniku podílí osobními zkušenostmi. Většina ohňostrojů, které se odehrávají na Praze 1, je totiž odpalována ze zařízení nebo přímo z lodí na Vltavě. Na takovouto lokalitu však stávající vyhlášky hlavního města Prahy nedopadají, ačkoliv je zcela jasné, že doprovodné zvukové efekty významnou měrou obyvatele Prahy 1 ovlivňují. Praha 1 proto vítá snahu hlavního města Prahy o začlenění řečiště Vltavy do míst, kde by bylo odpalování zábavní pyrotechniky vyhláškou zakázáno.

Městská část Praha 1 je v současné době v tristní situaci. Provozovatele nejčastějších míst odpalů zábavní pyrotechniky musí doslova žádat, aby odpalování několikrát zvážili a pokud není nezbytně nutné, tak aby jej nepodporovali. Například s provozovatelem paláce Žofín došlo ke vzájemné shodě a v druhé polovině roku byl v souvislosti s akcemi v paláci Žofín odpálen pouze jeden ohňostroj.

„Mnohé nasvědčuje tomu, že z pohledu hledání řešení různorodých problémů, byl rok 2015 úspěšnější než ten předchozí. Důkaz o tom přinese nadcházející jarní a letní sezóna. Jisté však je, že městská část Praha 1 v roce 2015 udělala maximum proto, aby novou sezónu mohla očekávat s nadějí na pozitivní změny. Přesto by bylo naivní spoléhat, že nové právní úpravy budou samy o sobě postačovat bez strážníků a policistů v ulicích. Protož je situace kolem počtu strážníků a policistů, kteří by měli vykonávat dohled nad uplatňováním zákonů a vyhlášek stále horší, jsme připraveni v nejexponovanějších dnech nasadit antikonfliktní tými tak, jako v minulých letech. “ – uzavřel radní pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku Ivan Solil.


Ohňostroje v ulicích Prahy 1
Ohňostroje v ulicích Prahy 1