Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Betlémské světlo 2009 v Praze na Staroměstském náměstí
19-12-2009

Betlémské světlo 2009 v Praze na Staroměstském náměstí

Krásnou vánoční výzdobu parčíku u Staroměstské radnice připravila pro malé i velké Pražany Nadace Pražské děti

Poslanec Petr Bratský a pražští skauti zapálili Betlémské světlo v parčíku za Staroměstskou radnicí

Betlémské světlo 2009 v Praze

Jako každý rok přivezli skauti i letos do Česka vánoční plamínek Betlémského světla.

V sobotu 19. prosince bylo Betlémské světlo doneseno na Staroměstské náměstí a za přítomnosti br. Petra Bratského - Bráci, poslance parlamentu ČR a člena parlamentního skautského oddílu a br. Davida Yilmy – Kšandy, předsedy Pražského kraje A.B. Svojsíka bylo společně přeneseno do lucerny, kde bude hořet až do Štědrého dne.

Betlémské světlo pro Pražany zajišťují pražští skauti ve spolupráci s Nadací Pražské děti a městskou částí Praha 1. Akce se uskuteční pod záštitou pražského primátora, Pavla Béma.

Světlo zde bude pro Pražany k dispozici zejména 22. a 23.prosince v odpoledních a podvečerních hodinách a i na Štědrý den dopoledne. V těchto dne budou skauti připravení nabídnout Betlémské světlo Pražanů a návštěvníkům Prahy.

Betlémské světlo mělo být původně součástí velkého pohyblivého betléma. Bohužel den před příjezdem Betlémského světla do Prahy byl betlém zničen požárem. Zlému člověku se sice podařilo zničit betlém, který měl připomínat narození Ježíše Krista, ale symboliku Betlémského světla, poselství naděje a přátelství zničit nelze. Přijměte toto poselství z rukou skautů a obohaťte jím váš sváteční domov.

To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Jan1,5


Martin Adámek, koordinátor Betlémského světla 
JUDr.Dana Maršálková, ředitelka Nadace Pražské děti

Betlémské světlo 2009 - Junák - svaz skautů a skautek ČR www.betlemskesvetlo.cz Nadace Pražské děti Městská část Praha 1 www.praha1.cz

Betlémské světlo 2009