Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Reakce místostarosty Richarda Bureše na zahájení správního řízení Odborem památkové péče MHMP ve věci odpadkových košů Bigbelly
5-11-2015

Reakce místostarosty Richarda Bureše na zahájení správního řízení Odborem památkové péče MHMP ve věci odpadkových košů Bigbelly

Odpadkové nádoby Bigbelly byly do ulic Prahy 1 instalovány do zkušebního provozu v průběhu června. Smyslem a účelem tohoto umístění bylo především dosáhnout podstatně kvalitnějších hygienických podmínek na území Městské části Praha 1, neboť je to historicky cenné a chráněné území (Pražská památková rezervace), které je hojně navštěvováno nejen turisty. Pro zajištění vhodných hygienických parametrů čistoty území standardní výbava aktuálně používaným městským mobiliářem nedostačuje. Především se stávající odpadkové koše velmi rychle zaplňují, což vyžaduje nákladný častý odvoz odpadků, který se z provozních i ekonomických důvodů vymyká logice i ekonomickému pohledu a mimo jiné zatěžuje a omezuje odvoz odpadků ze stávajících košů i pohyb občanů Prahy i turistů. Nevyvezené odpadkové koše, jakož i jejich vyvážení zatěžují nejbližší i vzdálenější okolí zápachem a stálým nepořádkem v okolí košů což zcela evidentně znepříjemňuje pobyt jak residentů, tak mnohých návštěvníků – turistů a ve svém důsledku degraduje historickou hodnotu památkové rezervace.

Obdobný projekt v ulici Na Příkopě a náměstí Republiky měl původně zahájit přímo Magistrát, ale vzhledem k nečinnosti odboru památkové péče MHMP, který ani rok od podání žádosti o této věci nerozhodl, se stále nacházel jen v teoretické rovině plánů a odhadů.

S ohledem stálého oddalování záměru se Městská část Praha 1 rozhodla vzít celou situaci do svých rukou a přistoupit k instalaci celkem 8 košů do 5 lokalit (Charvátova, U Sovových mlýnů, Říční, Melantrichova a Vodičkova), tedy do míst, kde systém stávajících odpadkových košů a jejich vývozu, především pak z důvodu jejich neustálého přeplnění a nepořádku v jejich okolí, naprosto selhává a stal se ostudou Prahy a velkým hygienickým problémem. Například ulice Melantrichova, která je důležitou spojnicí mezi Václavským a Staroměstským náměstím, je typickým příkladem kdy stávající koše, i přes četné denní vyvážení, nedokázaly udržet krok s vysokou frekventovaností této ulice.

Ke zkušebnímu umístění odpadkových košů Městská část Praha 1 přistoupila v souladu se záměrem Hlavního města Prahy, po vzájemné dohodě s Magistrátem hlavního města Prahy a TSK a po prověření u stavebního úřadu MČ Praha 1, že instalace košů do zkušebního provozu nevyžaduje žádné rozhodnutí či souhlas. Výsledkem zkušebního provozu pak bude i studie a analýza vztahující se k využitelnosti, funkčnosti a možnému dalšímu nasazení odpadkových košů Bigbelly, která bude předložena Magistrátu hl. m. Prahy a konkrétně pak radní RNDr. Janě Plamínkové.

Jsem přesvědčen, že i historické město jakým Praha je si zaslouží moderní technologie. Po instalaci košů Bigbelly si významně snížila nejen četnost svozu odpadků, ale zvýšila se také viditelně čistota ulic, kde jsou koše umístěny. Koše Bigbelly tak ukazují, že pro turisticky vytížené centrum Prahy, jsou mnohem vhodnější než koše stávající,“ říká místostarosta MČ Prahy 1 Richard Bureš.

V  dané otázce pak jde o střet dvou pohledů na funkčnost města. Praha 1 říká, že odpadkové nádoby mají být velké (aby pojmuly množství odpadu generovaného kolemjdoucími), přiměřeně nápadné (aby je lidé nemuseli hledat), uzavřené (aby odpad nepřepadával na chodníky), využívat možností současné technologie (zapojení do systému hlášení) a být připevněny k podkladu (z bezpečnostních důvodů). Odbor památkové péče MHMP pak říká, že koše mají být malé, téměř neviditelné, otevřené a volně postavené,“ doplňuje místostarosta Richard Bureš. Stejný názor jako Praha 1 mají i v Karlových Varech či v Brně, kde umisťují koše Bigbelly právě do historické části, aby zlepšili pořádek a kvalitu veřejného prostoru.

Odpadkové nádoby Bigbelly jsou pak logickým prvkem budoucnosti chytrých měst (Smart City). Nejen, že splňují svou funkci na úrovni současnosti, ale umožňují i další funkce, například šíření signálu wifi, propojení s dalšími prvky Smart City jako například parkovací senzory, informace pro turisty a další.

Je zajímavé, že v centru naleznete množství extrémů, které jsou evidentně pro památkovou rezervaci nevhodné – obchody s čepicemi na Královské cestě, svítící rikši jako reklama na masážní salony, směnárny či obchody nasvícené jak atrakce na Matějské pouti a mnoho dalších. Pro odbor památkové péče MHMP je ale asi jednodušší bojovat proti věci, která zlepšuje pořádek, zkvalitňuje veřejný prostor a slouží všem občanů i návštěvníkům,“ uzavírá Richard Bureš.


4. 11. 2015 - ČT1 - Události v regionech - Praha
Záznam živého vysílání spustíte kliknutím na obrázek nebo >>> ZDE <<< 
(příspěvek Památkáři proti novým odpadkovým košům začíná v čase 18:56 minuty)

Reakce místostarosty Richarda Bureše na zahájení správního řízení Odborem památkové péče MHMP ve věci odpadkových košů Bigbelly

Reakce místostarosty Richarda Bureše na zahájení správního řízení Odborem památkové péče MHMP ve věci odpadkových košů Bigbelly

Reakce místostarosty Richarda Bureše na zahájení správního řízení Odborem památkové péče MHMP ve věci odpadkových košů Bigbelly