Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
JUDr. Ivan Solil: Definice jednotlivých problémů rozděluje Prahu 1 na několik oblastí
20-10-2015

JUDr. Ivan Solil: Definice jednotlivých problémů rozděluje Prahu 1 na několik oblastí

Již na začátku minulého volebního období byla na základě praktických zkušeností Praha 1 rozdělena na jednotlivé lokality s poměrně přesnými definicemi zdejších problémů z hlediska dodržování nočního klidu a veřejného pořádku. Existovala dokonce také domluva mezi městskou částí Praha 1 a státní i městskou policií v tom smyslu, že určité lokality budou v určitou hodinu cílem častých a pravidelných pěších kontrol obou těchto složek. Cílem bylo mimo jiné snížení negativních dopadů nočního života na Vás, občany Prahy 1, preventivní kontrola ulic před nápadem grafity atd. Jinými slovy všeobecné předcházení konkrétních problémů v konkrétních lokalitách preventivními pěšími kontrolami. Naneštěstí tato dohoda nikdy nebyla v plném rozsahu ze strany obou složek policie dodržována.

To vše je v ostrém kontrastu s tím, že ze strany městské části Praha 1 jsou například vůči městské policii Praha 1 nebývalou měrou poskytovány nejrůznější benefity. Ty mají podobu nejen služebních bytů či příspěvků na bydlení v exklusivní lokalitě Prahy, ale týkají se také materiálního zajištění služebního vybavení městské policie Praha 1. Bez nadsázky se tak dá konstatovat, že městská policie Praha 1 je jednou z nejlépe vybavených obecních policií v České republice. Nezaostáváme ani v oblasti legislativy. Formou návrhů nových či novel stávajících obecně závazných vyhlášek vytváříme vhodné právní prostředí, které reaguje na problémy v daných lokalitách a to včetně jejich vymahatelnosti. Cílem je, aby především strážníci mohli vždy, včas jednoznačně rozhodnout a především konat.

Vždy jsem zastával názor, že bez policistů či strážníků v ulicích, se problémy spojené s porušováním veřejného pořádku účinně a efektivně řešit nedají. Není však vinou městské části Praha 1, že i přes všechny tyto skutečnosti, je počet městských strážníků na Praze 1 nízký, případně, že jim k výkonu jejich zákonných povinností brání jejich subjektivní potíže. Přesto, nebo lépe právě proto, se k výše zmíněné, avšak nikdy naplněné dohodě budeme vracet a nadále trvat na častějším výskytu pěších policistů a strážníků v nočních ulicích Prahy 1.

Jsem přesvědčen, že aktualizované rozdělení Prahy 1 dle jednotlivých oblastí, je spolu s častějším výskytem pěších policistů a strážníků cesta správným směrem. Pokud se mnou souhlasíte nebo máte na řešení problému spojených porušováním veřejného pořádku a nočního klidu jiný názor, velmi ocením, když mi napíšete na ivan.solil@praha1.cz.


JUDr. Ivan Solil