Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Připomněli jsme si svatého Václava
27-9-2015

Připomněli jsme si svatého Václava

V neděli, v předvečer svátku sv. Václava, se horní část Václavského náměstí zaplnila účastníky tradičního Svatováclavského duchovního zastavení. To se na tomto místě každoročně koná jako komorní připomenutí českého knížete, světce a patrona, jehož ostatky jsou vždy po skončení akce, za zvuku zvonů celé země, převezeny z Hradu do Staré Boleslavi.

Letošní Svatováclavské duchovní zastavení bylo vyvrcholením procesí, které vyšlo po mši z kostela Všech svatých na Pražském hradě. Ve Svatováclavské kapli svatovítské katedrály poutníci obdrželi Palladium země české – nejstarší mariánský obraz, kovový reliéf zobrazující Pannu Marii s Kristem – a zamířili ke kostelu sv. Mikuláše na Malé Straně a dále přes Karlův most do kostela sv. Františka v klášteře křižovníků a do chrámu Matky Boží před Týnem. Pouť pak byla zakončena u sochy svatého Václava.

„Je pro mě velkou ctí, že se mohu každoročně zúčastnit tohoto setkání a spolu s ostatními účastníky uctít památku svatého Václava – významného panovníka a zakladatele české státnosti. Člověka, který věděl, že nejvyšší hodnotou je emancipace a budoucnost národa, a proto ve složité době moudře dával přednost řešení sporů nikoliv mečem, ale rozumem,“ zdůraznil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

Připomněl, že i v dnešní komplikované době bychom se neměli nechat zlákat možností jednoduchých silových řešení. „Největší nebezpečí je v nás samotných. Nebojme se bojovat s vnějšími protivenstvími, ale střezme se protivenství, jež jsou v nás,“ varoval Oldřich Lomecký.

Mezi účastníky Svatováclavského duchovního zastavení byli kromě dalších osobností i arcibiskup ukrajinské řeckokatolické církve Svjatoslav Ševčuk a římskokatolický arcibiskup z běloruského Minsku Tadeusz Kondrusiewicz, kteří byli hosty kardinála Dominika Duky.

„Vláda svatého Václava je chápána jako vláda panovníka spravedlivého, milosrdného a ohleduplného,“ vyzdvihl Dominik Duka. Připomněl souvislost oslav svatého Václava – symbolu vzdoru a statečnosti – a oslav 70. výročí osvobození naší vlasti a poděkoval starostovi Prahy 1 Oldřichu Lomeckému za odvahu, kterou podle slov pana kardinála projevil při rozhodování o umístění pomníku okřídleného lva na Klárově.

Palladium země české darovala podle legendy sv. Václavu jeho babička sv. Ludmila, která ho prý dala zhotovit na radu Cyrila a Metoděje. Během Třicetileté války se ho zmocnili Švédové. Darovali ho do Vídně, odkud bylo roku 1650 v triumfálním průvodu přeneseno do Prahy a odtud pak do Staré Boleslavi. Palladiu je připisována ochranná moc nad českými zeměmi.

Lebka svatého Václava, která je již od středověku předmětem úcty, je dodnes vnímána jako symbol české státnosti. Je proto také stále velmi bedlivě střežena. Je uložena v metropolitní pokladnici pražské katedrály, která je běžně nepřístupná, a vystavuje se jen při výjimečných příležitostech. Karel IV. pro ni nechal zhotovit svatováclavskou korunu, nejstarší součást českých korunovačních klenotů.
Připomněli jsme si svatého Václava

Připomněli jsme si svatého Václava

Připomněli jsme si svatého Václava

FOTO (C) Alena Krčmářová

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47