Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Požádejte si o grant v oblasti sportu pro rok 2015
23-9-2015

Požádejte si o grant v oblasti sportu pro rok 2015

Městská část Praha 1 vyhlásila VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ GRANTŮ NA PODPORU ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 1 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015.

Smyslem a cílem grantů v oblasti sportu je podpořit široké spektrum nabídky sportovních příležitostí (existující funkční aktivity i začínající subjekty), jež slouží ke sportovnímu vyžití především občanům Městské části Praha 1. O grant mohou žádat subjekty, které provozují svoji činnost na území Prahy 1, jsou registrované dle právních předpisů platných v ČR a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost. Právnické osoby předkládají projekty prostřednictvím svého statutárního zástupce. Granty jsou poskytovány pouze hlavním pořadatelům, producentům či koordinátorům, kteří ve vlastní produkci či koprodukci odpovídají za realizaci sportovních projektů, činností a aktivit.

Maximální výše grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 bude závislá na počtu členů, kterým je grant určen.

Přihlášky s veškerými požadovanými podklady, opatřené razítkem a podpisem vedoucího organizace nebo podpisem a plnou adresou soukromé osoby, předkládejte v zalepené obálce, výrazně označené „Granty na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015“. Obálka musí být zalepená. Žádosti musí být předkládány v souladu se Zásadami pro poskytnutí grantů v oblasti sportu pro rok 2015 do podatelny na adrese: Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68  Praha 1.

Uzávěrka podání žádostí o granty v oblasti sportovní činnosti je 21. 10. 2015 ve 12:00 hodin.

Podrobnosti, pravidla a potřebné dokumenty a žádosti naleznete v tématické sekci Sport v rubrice Granty

Granty na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Vyhlášení grantového řízení na podporu činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti sportu pro rok 2015

Vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_-_granty_sport_2015_UR15_1206.pdf - 69,56 KB
Vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_-_granty_sport_2015_UR15_1206.doc - 47,50 KB

Pravidla pro poskytnutí grantů na podporu činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla_pro_poskytnuti_grantu_v_oblasti_sportu_pro_rok_2015_UR15_1206.pdf - 85,09 KB
Pravidla_pro_poskytnuti_grantu_v_oblasti_sportu_pro_rok_2015_UR15_1206.doc - 61,50 KB

Čestné prohlášení o podpoře malého rozsahu - de minimis

Cestne_prohlaseni_de_minimis_-_granty_sport_2015.pdf - 62,41 KB
Cestne_prohlaseni_de_minimis_-_granty_sport_2015.doc - 53,50 KB

Žádost o grant na podporu činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti sportu pro rok 2015

Zadost_o_grant_-_sport_-_2015.pdf - 46,42 KB
Zadost_o_grant_-_sport_-_2015.doc - 63,50 KB

Vyhodnocení grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti sportu pro rok 2015

Vyhodnoceni_grantu_-_sport_-_2015.pdf - 39,64 KB
Vyhodnoceni_grantu_-_sport_-_2015.doc - 47,50 KB

Usnesení RMČ ze dne 22.9.2015 o vyhlášení grantového řízení na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Usneseni_Rady_MC_Praha_1_-_granty_sport_-_UR15_1206.pdf - 71,37 KB