Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Nový vzdělávací program otevírá dětem možnost studia v zahraničí
1-9-2015

Nový vzdělávací program otevírá dětem možnost studia v zahraničí

Základní škola Jiřího Gutha-Jarkovského, zřizovaná Městskou částí Praha 1, otevřela od nového školního roku unikátní česko-italský vzdělávací program. Výuka probíhá v jedné první a v jedné šesté třídě. Ředitelkou základní školy a zároveň osmiletého gymnázia je PhDr. Jitka Kendíková.

Co byste vyzdvihla na česko-italském programu a na jeho způsobu výuky?

Česko-italský program je v mnohém zcela unikátní. V České republice je svého druhu jediný. Žáci jsou už od první třídy vyučováni v českém a italském jazyce a postupně přibude i angličtina. Kromě separátní výuky v jednotlivých jazycích využíváme v praxi metodu CLIL, která umožňuje, aby se v hodinách mluvilo oběma jazyky. Na druhém stupni navíc některé předměty, např. informatiku, vyučujeme i v angličtině.

V současné době, kdy se hodně hovoří o individualizaci výuky a její propojenosti s praxí, může tento vzdělávací program sloužit jako skvělý příklad.

Mezi dětmi v první i šesté třídě jsou také malí Italové. Musejí příchozí české děti ovládat alespoň základy italštiny?

Znalost italského jazyka není podmínkou přijetí do tohoto vzdělávacího programu. Od začátku jsme počítali s tím, že třídní kolektivy budou co do jazykových znalostí značně rozdílné. V podstatě víme, že budeme pracovat se třemi typy dětí: těmi, které zatím umějí jenom česky, těmi, které hovoří italsky, a těmi, které pocházejí z biligvního prostředí. Věříme ale, že se pomyslné handicapy brzy srovnají, a napomoci by tomu měl i systém hodnocení, když jsme v těchto třídách místo klasických známek zvolili slovní hodnocení.

V učitelském sboru máte od letošního roku dvě italské učitelky a jednoho italského kolegu. Jak těžký byl výběr a jak velký byl zájem italských pedagogů?

Výběr italských pedagogů byl doslova oříšek. Od začátku jsme na tyto pozice hledali uchazeče, kteří by splnili velmi vysoké nároky. Patřilo mezi ně jak kvalitní vzdělání, tak určitá pedagogická praxe. Velmi jsme stáli o učitele motivované. Hledali jsme někoho, kdo by kromě toho dokázal nabídnout i něco navíc.

Zájem o tyto pracovní pozice byl obrovský. Vybírali jsme ze stovek uchazečů, a to na základě životopisů a pohovorů s jednotlivými kandidáty. Díky tomu se nám podařilo vybrat velmi kvalitní učitele. 

Při výběru těchto pracovníků nám velmi pomohl Alfredo Iorio, s nímž jsme po celou dobu vzniku tohoto projektu úzce spolupracovali. Bez takové osobnosti bychom se při výběru pedagogů orientovali jen velmi obtížně.

Děti se učí i angličtinu. Je spolu s italštinou využívána i při výuce odborných předmětů?

Ano, na výuku angličtiny klademe veliký důraz. I proto se třídní učitelkou 6. česko-italské třídy stala kolegyně, která angličtinu učí. Jak jsem již uvedla, v angličtině chceme vyučovat informatiku a tento jazyk míníme používat i v jiných výukových hodinách v rámci metody CLIL.

Česko-italský program je výjimečný. Kde jste hledali inspiraci? Pomohla vám při jeho zavedení italská strana?

Impuls ke vzniku česko-italských tříd vzešel z italské strany. Mně se tato myšlenka velice líbila. S několika kolegy jsme ji začali rozpracovávat. Díky dlouholeté spolupráci s českými školami v Itálii se nám podařilo navštívit výuku na třech základních školách v Římě a udělat si tak obrázek o italském vzdělávacím systému nejen z teoretické stránky.  Z italské strany se nám dostalo obrovské podpory. Ta měla nejrůznější formu – zapojení spolupracujících odborníků, propagaci, podporu materiálního zajištění, ale i možnost spolupráce s pojišťovnou Generali. A tak bych mohla pokračovat ještě dál.

Jak bude vypadat „deváťák“, který bude za pár let končit česko-italský program na ZŠ J. Gutha-Jarkovského?

O všech žácích naší školy říkám, že si přeji, aby z naší školy vyšli spokojení, plní zážitků a kvalitně připravení na další studium i životní peripetie. Totéž platí i o absolventovi česko-italského vzdělávacího programu. Pevně věřím, že ten dostane i něco navíc – kvalitní jazykové i další znalosti, díky nimž se mu otevřou vzdělávací cesty i jinde než v České republice.

Další informace: www.truhla.cz  Odkaz na externí stránkyPředstavení česko-italského vzdělávacího programu na půdě Italského velvyslanectví v Praze

Představení česko-italského vzdělávacího programu na půdě Italského velvyslanectví v Praze

Zahájení česko-italského vzdělávacího programu v 1.třídě Základní školy Jiřího Gutha Jarkovského 

Zahájení česko-italského vzdělávacího programu v 1.třídě Základní školy Jiřího Gutha Jarkovského

FOTO (C)  JAROSLAV TATEK

1
2
3
4
5